Drygt ett hundra kunder har fått en för stor faktura för hälsocentralsbesök

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
19.1.2018 kl. 16.22

Drygt ett hundra kunder som besökt Esbo stads hälsocentraler i december har fått en för stor faktura. Dessutom har drygt ett hundra kunder blivit helt utan faktura.

Problemet beror på ett mänskligt fel som skett vid stadens fakturering vid årsskiftet. Esbo stad skickar varje månad i snitt 11 000 fakturor för hälsocentralsbesök.

I fakturorna för de kunder som fått en för stor faktura syns utöver de egna besöksuppgifterna felaktigt också antalet hälsocentralsbesök, tidpunkterna för dem och avgiftstaksuträkningen för en annan kund. Den andra kundens namn, personbeteckning eller andra identifikationsuppgifter syns dock inte i fakturorna.

Esbo stad har spårat alla 244 fall i faktureringssystemet och de felaktiga fakturorna har börjat korrigeras. Alla felaktiga fakturor har 31.1.2018 som förfallodag. Hela faktureringen har avbrutits tills saken har korrigerats.

Kunderna behöver inte göra något

Om en kund misstänker att han eller hon fått en för stor faktura, kan kunden lugnt vänta på en korrigerad faktura åtminstone till 7.2. Om en betalningspåminnelse för en faktura som förfallit till betalning 31.1 hinner skickas till kunden, kräver den inga åtgärder eller orsakar inga extra kostnader.

Om kunden redan hunnit betala en felaktig, för stor faktura, skickar stadens ekonomitjänster kunden ett brev senast 31.1. I brevet ombeds kunden uppge sina bankkontouppgifter, så att staden kan betala tillbaka det extra beloppet*.

De kunder som blivit helt utan faktura får sin faktura lite försenad.

Du kan kontrollera om din faktura är rätt även genom att ringa numret 09 8162 9500 (mån−fre kl. 9−15).

* Meddelandet preciserades 22.1.2018: Staden skickar inom januari ett brev till dem som betalat en för stor faktura.