Du kan börja anmäla evenemang för Esbodagen måndag 14.5.

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
24.4.2018 kl. 14.45

Esbodagen äger rum 24–25.8.2018. Du kan delta med ditt evenemang som du ordnar på Esbodagen. Evenemangen ska vara gratis och öppna för alla. Evenemangen får inte vara religiösa, politiska eller kommersiella.

Du kan anmäla ditt evenemang till oss 14.5–1.6.2018, så publicerar vi uppgifterna om evenemanget i Esbodagens broschyr och på Esbodagens webbplats. Om du anmäler ditt evenemang 2.6 eller senare, publicerar vi uppgifterna på webbplatsen. Anmäl ditt evenemang på espoopaiva.fi/sv. Anmälningen börjar 14.5.

Du kan börja anmäla evenemang för Esbodagen måndag 14.5.

Esbodagen koordineras av stadens evenemangstjänster. Förfrågningar kan sändas till espoo.paiva@espoo.fi.