Egnahemstomterna var rekordpopulära

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15-10-2020 kl. 15.00

I ansökningen om egnahemstomter som arrangerats av Esbo stad erbjöds 78 tomter på olika håll i Esbo. 1 863 ansökningar lämnades in.

”Det är fint att ansökningen om egnahemstomter även under denna exceptionella tid intresserar. Populariteten bevisar att Esbo är en eftertraktad bostadsort och att esboborna litar på framtiden” poängterar Hilkka Julkunen, tomtchef.

Egnahemshusbygge. Ett ljust parhus i två våningar i förgrunden. Ett mörkt parhus med enkel våning bakom.
Småhusbygge i Fågelberga i Esbo. Bild: Katja Repo

Största delen av tomterna finns i Kurtby och Hemtans, vartill det erbjuds några tomter i Fågelberga och Grundbacka. Sökande kan välja att antingen hyra eller köpa tomten.

Under vecka 41 utlottades tomtsökande ordningsnummer, enligt vilka de kan välja tomter. Tomtvalstillfällen arrangeras under november och december. Sökande med ordningsnummer 1–75 kallas till det första tomtvalstillfället.

Fler tomter än tidigare erbjuds

Även på grund av det ökade antalet erbjudna tomter var årets tomtansökning större än tidigare. I tomtansökningen föregående år erbjöds 54 tomter, varav de i huvudsak fanns i Fågelberga. Då lämnades 943 ansökningar in.