Ekonomirådgivningen ger stöd för att sköta penningärenden – den nya tjänsten öppnas 14.8.2020

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11-08-2020 kl. 12.20

Är dina inkomster och utgifter i obalans? Hopar hyresskulden eller konsumentkrediten sig? Om ditt ekonomiska läge eller skötseln av penningärenden gör dig betänksam, får du hjälp av Ekonomirådgivningen. Ekonomirådgivningens experter ger råd om hur det lönar sig att börja lösa situationer.

Ekonomirådgivningen betjänar Esboborna fredagar 14.8–18.12.2020 kl. 10–14. Rådgivning fås per telefon på numret 040 639 3944 eller vid Ekonomirådgivningens verksamhetsställe i Esbo centrum, Hälsogränden 2 C. Tjänsten är anonym, vi ber inte om personuppgifter.

Ekonomirådgivningen testades i liten skala i Esbo redan våren 2020. 

”Erfarenheten var bra. Kunderna frågade om till exempel hyresskulder, konsumentkrediter och utsökning. Vi gav också råd om hur man kan balansera inkomster och utgifter.  Många av dem som ringde tog mod till sig och tog tag i saker, eftersom vår service är mycket pragmatisk och allt som är möjligt att sköta i den situationen sköts redan under samtalet”, berättar Tapio Nieminen, chefen för socialtjänsterna för vuxna.

Ekonomirådgivningen genomförs i samarbete mellan Esbo stad och Västra Nylands ekonomi- och skuldrådgivning. 

”I Tammerfors har man utvecklat motsvarande verksamhet och fått goda erfarenheter av den”, berättar Nieminen.

Mer information

Socialtjänster i Esbo: esbo.fi/socialtjanster