Elever och studerande i fjärrundervisning kan hämta matsäck från och med måndag 30.3

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
25-03-2020 kl. 16.07

Esbo börjar dela ut matsäckar till grundskoleelever och gymnasiestuderande som deltar i fjärrundervisning

Esbo börjar dela ut matsäckar till elever och studerande som deltar i fjärrundervisning och behöver lunch. Lunchutdelningen börjar på måndag 30.3.2020. Vårdnadshavare och studerande ska meddela om behov av matsäck på förhand via Wilma. På så sätt beställs rätt mängd matsäckar.

Elever som deltar i närundervisning i skolan får som vanligt skollunch i skolan. Varm skolmat erbjuds inte åt elever i fjärrundervisning, så att eleverna inte ska samlas i samma lokaler för att äta.

Avsikten är att de elever som studerar hemma hämtar matsäcken från skolan och äter hemma. Information om anmälan till lunchutdelning har skickats ut till vårdnadshavare via Wilma.