En ny, vacker publikation om redan försvunna herrgårdar i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
19.12.2017 kl. 16.32
Espoon kadonneita kartanoita -julkaisun kansi

I boken Försvunna herrgårdar i Esbo presenteras herrgårdar och herrgårdshistoria i Esbo, särskilt med hänsyn till redan försvunna godskomplex. Den vackra layouten gör heder åt de gamla herrgårdarnas raffinerade estetik. Varje herrgård presenteras med en kort text och huvudrollen innehas av de anslående illustrationerna. Bildmaterialet omfattar förutom nytagna bilder också gamla fotografier och bilder på föremål ur Esbo stadsmuseums samlingar.

Herrgårdarna har historiskt haft en betydande och mångfasetterad roll i Esbo. De är en del av det förflutna och nutiden i Esbo. Nästan alla de många herrgårdarna i Esbo byggdes i tiden på äldre bondbyars tomtmark. Vid sekelskiftet 1900 hörde en stor del av socknens landareal till herrgårdar. Som en följd av den samhälleliga förändringen efter det andra världskriget splittrades många av herrgårdsmiljöerna i Esbo, och många byggnader revs. Oftast finns det ändå kvar spår av historien, av människors liv och av händelser i vår omgivning, om man bara kan läsa av dem. De försvunna herrgårdarnas landskap avspeglar de beslut som fattats och de värderingar som varit rådande under olika tidsåldrar. Vilka val vi gör, och hurudana beslut vi fattar idag, har en stor betydelse för hur vår omgivning ser ut imorgon.

Verket Försvunna herrgårdar i Esbo baserar sig på en utställning i Esbo stadsmuseum år 2014, där orsakerna till förändringarna i landskapet behandlades. Utställningen blev populär, och museets kunder har i flera år önskat sig en publikation som ansluter sig till utställningen. Denna bok svarar på önskemålet och i den berättas på samma sätt som i utställningen åtta herrgårdars historia: hur herrgårdarna uppstod, vilka skeden de genomgick i sin historia, och vad man ännu kan se av dem i landskapet. Fotografier från herrgårdarnas blomstringstid och slutliga försvinnande visar på förändringarna i landskapet i Esbo och berättar samtidigt om hur herrgårdskulturen byttes till livet i förorterna.

Försäljningsställen: Gårdsmuseet Glims, EMMA shop
Beställningsadress för återförsäljare: kaupunginmuse (a) espoo.fi

Ytterligare information om publikationen:
Jyri Vilja (050 4644 816)
Tryggve Gestrin (050 5666 105)

Försvunnaherrgårdar i Esbo

Pris 28 e

Hårda pärmar

Språk: suomi, svenska

Sidantal: 119

Text
Tryggve Gestrin, Maarit Henttonen, Marja Sahlberg, Jyri Vilja

Esbo stadsmuseum 2017

Grafisk formgivning
Pekka Oikarinen, MoodsInnova Oy

Tryckeri
Forssa Print

ISBN 978-951-857-769-3