En uppskattning av tidtabellen för coronavaccinering har publicerats – tidsbokningen är nu öppen även för 45–49-åringar

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
07-05-2021 kl. 11.22

Esbo har publicerat sin uppskattning av hur coronavaccineringarna framskrider under våren och sommaren. Det ser ut som om befolkningen i arbetsför ålder kommer att få sin första coronavaccination senast i juli. Hur uppskattningen håller streck beror bland annat på hur mycket vaccin som kommer till Esbo och på hur aktivt människor tar vaccinet.

Esbo uppskattar att vaccinationerna framskrider enligt följande:

  • personer som i år fyller 45–49 år (födda 1972–1976) – Vecka 19 (10.5 ->)
  • personer som i år fyller 40–44 år (födda 1977–1981) – Vecka 22 (31.5 ->)
  • personer som i år fyller 35–39 år (födda 1982–1986) – Vecka 23 (7.6 ->)
  • personer som i år fyller 30–34 år (födda 1987–1991) – Vecka 25 (21.6 ->)
  • personer som i år fyller 25–29 år (födda 1992–1996) – Vecka 26 (28.6 ->)
  • personer som i år fyller 20–24 år (födda 1997–2001) – Vecka 28 (12.7 ->)
  • 16 år fyllda och personer som i år fyller 17–19 år (födda 2002–2005) – Vecka 29 (19.7 ->) OBS! Personen ska ha fyllt 16 år för att kunna få vaccinet.

Tidsbokningen har öppnats för personer som i år fyller 45–49 år och för 16–17-åringar i riskgrupp 2

Tidsbokningen för coronavaccinering är öppen för Esbobor som i år fyller 45 år och Esbobor som är äldre än det. Dessutom kan du boka tid om du hör till riskgrupp 1 eller 2 som definierats av Institutet för hälsa och välfärd

Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat åldersgränsen för riskgrupp 2 så att även 16–17-åringar med sjukdomar eller tillstånd som ökar risken för svår coronavirussjukdom i fortsättningen ska få vaccinet. Tidsbokningen är öppen för 16–17-åringar som hör till riskgrupp 2.

Boka tid för vaccination mot coronaviruset på webben

Om du står i tur att bli vaccinerad mot coronaviruset bokar du enklast en tid i tidsbokningstjänsten på webben på adressencoronavaccinbokning.fi.  Vi erbjuder tider allteftersom vi med säkerhet vet när vi får nya vaccinpartier. Om det inte finns lediga tider, pröva på nytt senare, till exempel efter ett par dagar.

Tidsbokningssystemet kontrollerar att du hör till den åldersklass eller sjukdomsklassificering som står i tur. För dem som hör till riskgrupper kontrolleras rätten till vaccination på vaccinationsstället i tjänsten kanta.fi eller i Esbo stads patientdatasystem. Om du kommer för att vaccineras och du inte fått vård för din sjukdom hos Esbo stads social- och hälsovård, eller om det saknas åtkomst till uppgifterna i kanta.fi, ska du visa upp en annan verifikation på sjukdomen eller tillståndet som i mycket hög grad ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom. Verifikationen kan vara till exempel en kopia av sjukjournalen.

Om du vill boka tid för vaccinering per telefon, ring vårt tidsbokningsnummer på tfn 09 8163 4800, så ringer vi upp dig (mån–fre kl. 8–18). Vi ringer tillbaka till dem som står i kö allteftersom det finns lediga vaccinationstider.

Vaccinet ges på en vaccineringsplats i två doser, vid två olika tillfällen. Boostervaccindosen ges efter ungefär 12 veckor.

Personer som har haft coronavirussjukdomen vaccineras i huvudsak tidigast sex månader efter att de insjuknat. Om du fått ett positivt provresultat kan du boka en vaccineringstid som infaller tidigast sex månader senare, om du står i tur att bli vaccinerad.

Läs mer om vaccinen mot coronaviruset på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Du får mer information om den nationella vaccinationsordningen  och om riskgruppernas vaccinationsordning på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Närmare information om vaccineringsturerna, hur vaccineringarna framskrider, åldersgrupperna och vaccinen finns på adressen esbo.fi/coronavaccinering.