Enkäten Mitt Esbo på kartan inspirerade Esboborna att komma med idéer – resultatet är Finlands största material

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
07-01-2021 kl. 11.55

I enkäten Mitt Esbo på kartan berättade Esboborna hur Esbo ser ut och känns i stadsbornas vardag.. Enkäten som genomfördes under augusti–oktober besvarades av cirka 6 600 Esbobor, som på en digital kartplattform markerade nästan 70 000 platser som var betydelsefulla för dem och utvecklingsidéer.

”Jag känner inte till att ett så omfattande material om en stad skulle ha samlats i Finland någonsin tidigare”, säger Marketta Kyttä, professor i markanvändningsplanering vid Aalto-universitetet. ”Det är särskilt exceptionellt och glädjande att de unga har deltagit aktivt.”

Mun Espoo kartalla, kuvituskuva.
Levande stad till Esbo! Illustrationer: Rasmus Rosenblad, stadsplaneringscentralen.
.


 

Axplock ur Esbobornas svar:
 

”Bostäder i stället för en parkeringsplats.”
”En rondell till den här korsningen. Absolut!”
”En stig runt den här skogsdungen”

”Vi behöver en hundrastgård i området!”
”En Venedig-stadsdel i Kägeludden.”

Information som producerats av Esboborna används vid planeringen
 

”Jag är glad att Esboborna upplevde enkäten som betydelsefull och svarade så entusiastiskt! Vi fick en hel del värdefull information om invånarnas vardag som vi utnyttjar i planeringen under de kommande åren”, berättar planeringschef Johanna Palomäki.

Resultaten av enkäten Mitt Esbo på kartan analyseras och förs in i ett datalager, utifrån vilket staden utvecklas. Invånarnas erfarenhetsbaserade kunskap och utvecklingsidéer står till förfogande för alla experter som utför planeringsarbete vid staden.

Enkäten genomfördes i samarbete med Aalto-universitetet, som använder materialet i sitt forskningsprojekt om närmiljöns hälsoeffekter. Materialet har börjat analyseras vid Esbo stadsplaneringscentral och Aalto-universitetets NordGreen-projekt, där man bland annat utreder närmiljöns verkningar på välfärden.

Unga vill att framtidens Esbo är trivsamt, grönt och tryggt

Ungdomar är ofta en underrepresenterad grupp i sådana här undersökningar. Stadsplaneringscentralen genomförde en förenklad enkät för unga i samarbete med bildningssektorn och Omnia. Ungdomarna hade möjlighet att svara på enkäten som en del av skolarbetet, och till hjälp för lärarna producerades ett undervisningspaket. Enkäten besvarades av nästan 2 500 Esboungdomar i åldern 12–18 år.

Ungdomarna önskar att framtidens Esbo ska vara en modern stad där naturen är nära och där man lever ekologiskt. De vill ha fler vistelseplatser och aktiviteter, kollektivtrafik och cykelvägar i Esbo. Ungdomarna förväntar sig att de vuxna ska vara ansvarsfulla och sörja för säkerheten.

Axplock ur ungdomarnas svar:

”Vi ska renovera gammalt eller bygga nytt i stället för det gamla, så sparar vi naturen.”

”Sätt upp en rödljuskamera här, för varje gång jag går till skolan kör någon mot rött.”

”Esbo skulle kunna göra staden så cykelvänlig som möjligt.
Alla unga gillar att cykla”.

”Mera platser för unga att hänga på!”

Utvecklingsidéer publiceras på webbplatsen

En analys av det material som Esboborna producerat har inletts vid Esbo stadsplaneringscentral och Aalto-universitetet. Materialet föråldras inte snabbt, utan det tjänar både forskning och planering i flera år.

Först har stadsplaneringscentralen granskat invånarnas utvecklingsidéer. Det görs illustrerade sammanställningar av dem, och de första har nu publicerats på Esbos webbplats. Fler idébilder publiceras under våren 2021 och andra resultat publiceras i takt med att analysen av materialet framskrider.

Enkäten Mitt Esbo på kartan genomfördes parallellt med enkäten Mitt framtida Esbo som anknyter till Berättelsen om Esbo. Resultaten av enkäterna presenteras också i Esbotidningen i mars 2021.

Mitt Esbo på kartan: invånarnas utvecklingsidéer (websidan)