Enkäterna om Mitt Esbo samlade många svar, idéer och tankar

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
24-11-2020 kl. 10.17

Enkäterna om Mitt Esbo inleddes i slutet av augusti och avslutades i slutet av oktober. Med två enkäter samlades kommuninvånarnas tankar om Esbo: vad som är bra och vad man borde satsa på i framtiden. Svaren utnyttjas för att uppdatera stadens strategi, Berättelsen om Esbo, och för att utveckla vår stadsmiljö.

I den ena enkäten gav kommuninvånarna huvudsakligen fritt formulerade svar på frågorna. I den andra, kartbaserade enkäten markerades tankarna på kartan över Esbo.

Enkäterna samlade in över 10 000 svar och i synnerhet unga skolelever och studerande har fått möjlighet att på bred front berätta om sina tankar. I skolorna fick man svar av cirka 2 500 elever. På kartan markerades nästan 70 000 kommentarer. Nu är det dags att analysera svaren, resonera och dra slutsatser. Materialet utgör ett utmärkt underlag både för Berättelsen om Esbo och för stadsplaneringen.

Vid första anblick är det glädjande att se hur många som skulle rekommendera Esbo som bostadsort för bekanta. Resultaten ska dock tolkas närmare som en helhet. Resultaten presenteras närmare i den första Esbotidningen nästa år (utkommer 6.3.2021). Det insamlade materialet är dock så omfattande att man kan studera det i flera år.

Beredningen av Berättelsen om Esbo fortsätter förutom genom att resultaten analyseras också genom att specialgrupper och minoritetsgrupper engageras. Vi vill se till att allas röst hörs vid beredningen av den nya Berättelsen om Esbo. Avsikten är att den nya Berättelsen om Esbo godkänns hösten 2021.

Tack så mycket till alla som svarade!