Esbo Arbis har beviljats OKKA-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
6.4.2018 kl. 7.32

Esbo Arbetarinstitut är den första svenskspråkiga läroanstalten i Finland som beviljats OKKA-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling.

Certifieringen grundar sig på olika kriterier för hållbar utveckling. Genom en yttre auditering granskas bland annat läroanstaltens värderingar, verksamhetskultur, ledarskap, planering och genomförande av undervisning ur ett hållbart perspektiv. En certifiering kräver ett planerat och långsiktigt utvecklingsarbete i fråga om hållbar utveckling av läroanstalten.

OKKA-stiftelsen är en allmännyttig stiftelse med grunduppgiften att bl.a. utveckla undervisnings- och utbildningsområdet, främja vetenskaplig forskning och stöda läroanstalternas arbete kring hållbar utveckling.

Ett hållbart Esbo

I Esbo är hållbar utveckling en av de centrala värderingarna och utvecklingsmålen. Esbo är även bevisligen den hållbaraste staden i Europa andra året i rad.

Stadsdirektör Jukka Mäkelä lyfte fram i sitt tal hur inlärningen av hållbar utveckling redan börjar inom småbarnspedagogiken och fortsätter inom den grundläggande utbildningen, andra stadiet och inom den fria bildningen.

- Hållbarhet innebär ekologisk, men också ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. Alla de här delområdena berör mycket starkt Esbo Arbis verksamhetsfält. Ni är starkt kopplade till att förverkliga Esbos strategi, Berättelsen om Esbo - bilen föregångare inom bildning, där ingen blir ensam och alla har en möjlighet för givande fritidsverksamhet, konstaterade Mäkelä.

Den fria bildningen har även enligt OKKA-stiftelsens planeringschef Erkka Laininen en speciell uppgift i att bygga en hållbar framtid och främja välmående.

- I Esbo Arbis är hållbar utveckling en oskiljaktig del av all verksamhet.

En av de främsta styrkorna som konstaterades under auditeringen var Svenska bildningstjänsters organisationsmodell där alla serviceområden fungerar under samma tak. Detta skapar möjligheter att på ett övergripande sätt betjäna de svenskspråkiga Esboborna och främja livslångt lärande.

En känsla av sammanhang

- Vi är glada över den erkänsla certifikatet ger för vårt arbete, sade rektor Barbro Högström i sitt tacktal och konstaterade att Esbo Arbis idag är en betydelsefull del av Svenska bildningstjänster.

Ett av Svenska bildningstjänsters mål är att skapa en känsla av sammanhang, ett av Esbo Arbis temaområden har det senaste året varit välmående hos studerande och personal.

Docent Arto Salonen från Helsingfors universitet lyfte fram i sitt festtal betydelsen av en känsla av sammanhang, bemötande och förmågan att kunna se andras perspektiv. Enligt honom kan detta vara nyckel till en känsla av meningsfullhet som i sin tur bidrar till en hållbar livsstil.