Esbo är Finlands livskraftigaste stad

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
10.5.2019 kl. 13.24

Enligt en utredning som Stiftelsen för kommunal utveckling (KAKS) har låtit göra är Esbo Finlands livskraftigaste stad. Bland tio-i-topp i en analys av tillväxtpotential fanns förutom Esbo även sju andra kommuner från Nyland. 

I utredningen granskades kommunernas utveckling och situation med perspektiv på regional företagsdynamik. Analysen baserade sig på fyra helheter: regionalekonomi, attraktion, förändring i befolknings- och åldersstrukturen och boende. I täten ligger Esbo, Sibbo, Tusby, Lempäälä, Birkala, Vanda, Helsingfors, Nurmijärvi, Träskända och Kyrkslätt. Publikationen ”Yritysdynamiikka kuntien elinvoimatekijänä” har utarbetats av Timo AroSusanna Haanpää och Anna Laiho.

De kommuner som hör till den bästa femtedelen är huvudsakligen stora och medelstora stadsregioner och kranskommuner i närheten av dem. Områdena är koncentrerade längs järnvägen Helsingfors–Uleåborg eller till närheten av den.

”Enligt utredningen är företagens tillväxtmöjligheter i Esbo bäst i landet. I det hållbara och innovativa Esbo vill vi att företagarna har goda förutsättningar att förverkliga sina drömmar och skapa framtida tillväxt och arbetstillfällen”, säger Esbo stads näringschef Harri Paananen.

Kägeludden, Esbo

Kägeludden, Esbo

Business Espoo stärker Esbos kultur som bygger på att skapa tillsammans

I Esbo satsar man på utveckling av tjänster för företagare och företag. Målet för nätverket Business Espoo, som nyligen bildats, är att öka Esbos livskraft, företagens konkurrenskraft och sysselsättningen genom att under samma tak producera kundorienterade och högklassiga företagstjänster som förnyas kontinuerligt. Företag, företagare och de som planerar att starta ett eget företag i Esbo och i dess grannkommuner får stöd till exempel för att grunda och utveckla företag, rekrytering samt nätverkande. Även utbildningstjänster erbjuds.

Nätverket består av Esbo stads närings- och stadsutvecklingsenhet, Espoo Marketing Oy, Espoon Yrittäjät, Helsingforsregionens handelskammare, Omnia, Nylands arbets- och näringsbyrå och FöretagsEsbo. För nätverket öppnades gemensamma lokaler i centret för tillväxtföretag A Grid i Otnäs i höstas. Centret ligger i närheten av Aalto-universitetets metrostation.

”Business Espoo har nu en bred skara aktörer under samma tak. Vi hoppas att allt fler företag eller företagare får hjälp i att skapa goda koncept, knyta viktiga kontakter och nå fina resultat”, säger verkställande direktören för FöretagsEsbo och Espoon yrittäjät Erkki Pärssinen.

Utöver Business Espoo är även stadens seger i den internationella tävlingen Intelligent Community Awards 2018 en faktor som ökar Esbos livskraft. En avgörande faktor för Esbos framgång i tävlingen var nätverkssamarbetet mellan staden, företagen och forskningsinstituten. Segern förbättrade stadens möjligheter att få kunskaps- och informationsintensiva företag och arbetstillfällen – inte bara till Esbo, utan till hela Finland.

KAKS: Yritysdynamiikka kuntien elinvoimatekijänä (på finska)