Esbo är en europeisk och internationell stad

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
07-05-2021 kl. 11.07

7.5.2021 Jukka Mäkelä, stadsdirektör

Coronatiden har vänt upp och ner på det dagliga livet för många invånare i Esbo och anställda på Esbo stad. Vi har inte kunnat träffa våra nära och kära och resandet har varit begränsat, både lokalt, i hemlandet och utomlands. Det har dock inte blivit mindre viktigt att samarbeta över nationsgränserna och göra saker tillsammans. Tvärtom! Under coronatiden har vi lärt oss av varandra och byggt nya broar, till exempel mellan staden och medborgarorganisationer, så att vi kan gå ut med information i rätt tid. 

Nu inför Europadagen är det bra att komma ihåg att vi som stad vänder blicken utåt. Att skapa och arbeta tillsammans är inte bara Esbos värderingar, de är också europeiska värderingar. I en tid då samhälleliga förändringar förutsätter samarbete över nationsgränserna behöver vi internationella samarbetsforum.

Vi i Esbo har förbundit oss att nå FN:s mål för hållbar utveckling redan före 2025 och att vara Europas hållbaraste stad nu och i fortsättningen. Tillsammans med våra partner letar vi efter socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar. 

Genom samarbetet kan vi bli större än vår storlek ger vid handen. EU och europeiska stadsnätverk, såsom Eurocities, erbjuder städer möjligheter att påverka och plattformar där man kan dela god praxis med varandra och lära sig. Det här innebär att samarbetet i fortsättningen kan vara allt smidigare och basera sig på lokala utgångspunkter.

Enligt en uppskattning av Kommunförbundet påverkar omkring 60 procent av lagstiftningen på EU-nivå direkt också städerna. Det är alltså allt viktigare att städerna deltar i den europeiska dialogen. Vi kan allt mer samarbeta digitalt hemifrån Esbo och Finland, men på samma sätt som i allt annat samarbete behövs också möten ansikte mot ansikte för att vi ska kunna bygga upp ett förtroende. Det är viktigt att vi känner varandra och litar på varandra. På det sättet når våra budskap bäst fram.

En dynamisk stad som riktar blicken ut mot världen skapar välbefinnande. Nyckeln till verkningsfullhet och till Esbo stads framgångar under senaste tiden, såsom de goda resultaten i tävlingen om Europas innovationshuvudstad, har varit ett lokalt, nationellt och internationellt arbete där vi samutvecklat, lärt oss och arbetat tillsammans. Vi samarbetar inom internationella frågor också med våra lokala forskningsinstitut, läroanstalter och företag. Inom det här kan vi bli ännu bättre i fortsättningen, så att vi kan föra fram vårt gemensamma meddelande och fungera tillsammans på ett ännu mer effektivt sätt.

Som stad och gemenskap har vi förbundit oss till de europeiska värderingarna och till ett europeiskt samarbete.  

Ha en bra Europadag, alla Esbobor!