Esbo börjar servera veganmat i skolorna

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18.1.2019 kl. 12.32

Esbo stad börjar senast i början av mars servera veganmat i grundskolor och gymnasier till de elever och studerande som har anmält sig som veganer.

Veganmat tillreds inte dagligen i alla skolor. Om dagens vegetariska rätt inte är vegansk serveras veganerna en tidigare serverad veganrätt med tillbehör som kylts ner och värmts på nytt. Veganerna kan alltså få samma mat flera gånger i veckan. Som matdryck serveras veganerna havre- eller sojadryck.

För vegankost behövs inget separat intyg av läkare eller hälsovårdare, men vi rekommenderar att en elev eller en studerande som anmäler sig som vegan besöker en näringsterapeut. Remiss till näringsterapeut fås av skolhälsovårdaren.

Anmälan om vegankost görs med blanketten för anmälan om specialdiet som finns på stadens webbplats. För minderåriga elever och studerande krävs vårdnadshavarens underskrift.

Ytterligare upplysningar

måltidstjänstdirektör Minna Ahola, Esbo stad
tfn 050 525 2779, minna.l.ahola@esbo.fi