Esbo deltar på Educa-mässan med mångsidigt program

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18.1.2018 kl. 7.32

Ätbara gräshoppor, positiv pedagogik och pedagogiska innovationer – bland annat detta kan du bekanta dig med i Esbos förnyade monter på Educa-mässan den 26-27.1. 

Svenska bildningstjänster, enheten för finskspråkig småbarnspedagogik, enheten för finskspråkig undervisning och rekryteringstjänsterna deltar i år på Educa-mässan med gemensamma teman. I vår monter kan du på både fredag och lördag träffa stadens sakkunniga inom fostran och utbildning. Dessutom presenterar några av våra kunniga gymnasiestuderande sina aktuella företagsprojekt.  

Styr stegen till Esbos monter 6n68! Programmet är till största del på finska men vi har även svenskspråkig personal på plats.  

Programmet fredag 26.1 

10:30 DagisWork 
DagisWork-studien ger verktyg till att främja hälsan hos personal inom småbarnspedagogik och minskar stress med hjälp av coaching och arbetsgemenskapen. Esbo är den andra kommunen i Finland som deltar i studien. 

11:15 Hyveet elämässä 
Med hjälp av ett nytt verktyg kan daghemmen och skolorna få stöd till att förstärka barnens välmående, förhindra sociala problem och bygga barnens framtid i samhället och världen. 

12:30 Espoon Matikkamaa 
Matikkamaa (Mattelandet) ger idéer, stöd och redskap till matematikundervisning och inlärning. 

13:30 Olarin lukion robottijoukkue 
Studerande från Olarin lukio presenterar den robot som skapades i samband med gymnasiets innovationskurs. Roboten vann First Global Challenge-robotiktävlingen som ordnades i Washington. 

14:15 KYKY 
KYKY är ett belönat koncept som har skapat spelregler för företagens och skolornas gemensamma utvecklingsprojekt. KYKY-verksamheten bidrar till att skapa produkter och tjänster som stöder inlärning i samarbete mellan företag och skolor. 

Programmet på lördag 27.1 

10:30 Luonnosta hyvinvointia lapsille 
Kom och höra mer om en studie som utreder hur barnens välmående påverkas av att daghemsgårdar görs till grönområden. Daghemmens gårdsområden har försetts med bland annat rullgräsmattor och annat växtmaterial. 

11:15 Positiivinen kasvatus ja opetus Espoossa 
Positiv pedagogik stöder lärarnas, elevernas och vårdnadshavarnas goda växelverkan samt hjälper elever att hitta sina styrkor som stöd för inlärning. Välkommen att bekanta dig med praktiska exempel av positiv pedagogik! 

12:00 Plattform LäGe - En lärande gemenskap 
LäGe är en webbplattform som består av en blogg och materialbank, där personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning kan utbyta kunskap och erfarenheter. Plattformen skapades 2017 för att möjliggöra en lärande gemenskap som sträcker sig över enheterna i Esbo, men även över kommungränserna. 
Plattform LäGe

13-16 Nuori yrittäjyys -yritykset: Bugmans Best NY, Puuroboi NY & Sköne & co NY 
Välkommen att bekanta dig med unga innovativa företagare från Etelä-Tapiolan lukio! 

  • Klockan 13 Puuroboi NY och Sköne & co: 100 portioner kallgröt och möjlighet att köpa produkter tillverkade av återvinningstyg från segel. 
  • Klockan 14: Bugman's Best NY delar ut snacks gjorda på gräshoppor och presenterar sin företagsverksamhet.  

Vi ses på Educa-mässan! 

Ytterligare information

Linda Ekholm, informatör, Svenska bildningstjänster, 043 826 6831 
Seija Juntunen, informatör, enheten för finskspråkig utbildning, 050 339 5887 
Kaisa Pitkänen, informatör, enheten för finskspråkig småbarnspedagogik, 046 877 1942