Esbo diabetescenter får gott betyg av klienterna – tjänsterna utvecklas utifrån responsen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
25-05-2016 kl. 14.05

Esbo diabetescenter vårdar personer som fyllt 16 år och har typ 1-diabetes. Diabetescentret grundades sommaren 2013 och fungerar i anslutning till Jorvs sjukhus. Tjänsten är ett samarbete mellan Esbo stad och HNS.

Diabetescentret utvecklar sin verksamhet tillsammans med klienterna. Under början av våren frågade vi Esbobor med typ 1-diabetes hur väl de känner till de tjänster som diabetescentret erbjuder och hur tjänsterna borde utvecklas. Enkäten besvarades av 626 personer (svarsprocenten var 27,5). Vi tackar alla svarande!

De flesta svarande var nöjda med de tjänster som diabetescentret erbjuder. Det går tillräckligt snabbt att få vård, informationen om hur man tar sig till polikliniken är tillräcklig, personalen har tid för klienterna och ärendena kan uträttas konfidentiellt och på det egna modersmålet. Också lokalerna får gott betyg. Av de svarande var 69 procent helt nöjda, 22 procent ganska nöjda och 9 procent missnöjda. Nästan hälften av de svarande ansåg sig få bättre vård i diabetescentret än på den tidigare vårdplatsen.

Speciellt nöjda var de svarande med personalens sakkännedom och vänlighet, att personalen lyssnar på klienterna och beaktar deras behov, den skräddarsydda vården, den stressfria atmosfären samt det smidiga samarbetet mellan den specialiserade sjukvården och primärvården.

Förbättringar efterlystes. De svarande efterlyste utökade e-tjänster, flera parkeringsplatser, bättre förbindelser, telefontider till diabetesskötarna samt kvällsöppet. Även utökade tjänster efterlystes: att klienterna skulle kunna sköta alla ärenden på en och samma gång (också andra än diabetesärenden), att diabetescentret skulle dela ut vårdartiklar i samband med klientbesök samt att klienterna skulle få regelbunden fotvård. Vissa klienter önskade förbättringar i vårdplanerna och klarare direktiv för hur man ska förbereda sig. Andra däremot ansåg att personalen byts alltför ofta.

Överläkare Eila Erola är redo att börja arbeta för att klienternas önskemål ska bli verklighet. ”Jag hoppas att vi inom en snar framtid ska kunna utöka i synnerhet e-tjänsterna.” Man planerar att inrätta ett klientråd för att stöda utvecklingsarbetet. ”Några klienter har redan i enkäten anmält sitt intresse. I år samlar vi en grupp klienter med hjälp av vilka vi planerar verksamheten och möjligheterna till kamratstöd.”

Eila Erola är glad också över samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården vid HNS, som kommit igång utan problem. ”Det här är en fungerande samarbetsmodell och nu får Esboborna alla diabetestjänster under ett och samma tak. Därför hoppas jag att så många Esbobor som möjligt med typ 1-diabetes kommer till Esbo diabetescenter.”

Verksamhetsmodellen för diabetescentret har väckt intresse också på annat håll. Enligt avdelningsöverläkare Satu Vehkavaara kommer intresserade från andra platser i landet på besök till Esbo. Enligt Vehkavaara är diabetescentrets styrkor att klienterna snabbt får vård, vården är kontinuerlig och personalen är kompetent. ”Också som arbetsplats är diabetescentret intressant. Det kommer hela tiden folk hit.”

Tjänster för personer med diabetes i Esbo:

  • Esbo diabetescenter vårdar personer som fyllt 16 år med typ 1-diabetes. Tidsbokning och rådgivning, tfn 09 816 23870 mån–tors kl. 8–15 och fre kl. 8–14. www.esbo.fi/diabetescenter
  • Tjänster för personer under 16 år från HNS, tfn 09 471 82461 mån–tors kl. 8–15 och fre kl. 9–11
  • Personer med typ 2-diabetes (vuxendiabetes) får vård och råd på sin hälsostation. Kontaktuppgifter till hälsostationerna: www.esbo.fi/halsostationer