Esbo fick principerna för offentlig konst

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
21-05-2019 kl. 14.54

Stadsstyrelsen godkände enhälligt Esbo stads första principprogram för offentlig konst på sitt sammanträde den 13 maj. Principprogrammet är en viljeyttring för att göra staden till en attraktiv offentlig miljö med hjälp av konst. Principprogrammet för offentlig konst behandlar fungerande modeller för genomförande av den offentliga konsten. Dessa modeller vill man nu omsätta i praktiken i Esbo.

I programmet KulturEsbo 2030 som stadsfullmäktige godkände 2015 konstateras att principerna för offentlig konst implementeras i stadens byggprojekt. Riktlinjerna enligt KulturEsbo 2030 som gäller på stadsnivå strävar efter en djärvare och mer framgångsrik stad där kultur och konst är en del av människornas miljö och identitet. 

Esbo vill göra staden mer attraktiv för både invånare och turister. I enkäten som genomfördes av TNS Gallup 2016 angav 75 procent av finländarna att de vill se konstverk i sina vardagsmiljöer. I huvudstadsregionen låg siffran på över 80 procent. 

Foto: Pastel's verk i Karakallio, Karakallio Creative 2018.

Esbo stads principer för offentlig konst (PDF) på finska

Stadsstyrelsens sammanträdesprotokoll (på finska)