Esbo flyttar köp av skolskjuts från Kajon till andra företag

17.11.2017 kl. 14.47

Esbo stad flyttar skjutsen till fyra skolor från Kajon Oy till andra företag. Det nya arrangemanget börjar vid årsskiftet. Staden har avtalat med Kajon om detta denna vecka.

Det gäller ca 160 elever i de finska skolorna Kilonpuiston, Postipuun, Kuitinmäen och Niittykummun koulu. Vårdnadshavarna har meddelats per e-post idag.

Orsaken är nya reklamationer mot Kajon senaste vecka. Enligt reklamationerna har företaget haft problem vid kontakten med skolan och vårdnadshavaren, till exempel vid förseningar. I ett fall har chauffören inte kontrollerat vilka barn som skjutsas. Kajons svar på reklamationerna har inte varit tillräckliga.

Problem under hela hösten

Det har under hösten även tidigare förekommit problem som Kajon inte har löst på ett för staden tillfredsställande sätt.

– Vi har avtalat med Kajon att vi flyttar den skjuts där det förekommit mest problem till andra företag. På detta sätt försöker vi säkra att all skolskjuts i Esbo sköts avtalsenligt, säger affärsdirektör Mauri Suuperko.

Staden kontrollerar kontinuerligt att avtalsvillkoren uppfylls och ingriper även i fortsättningen vid avtalsbrott med medel som avtalet möjliggör. Om vilket som helst företag har upprepade problem som det inte kan rätta till, är den sista utvägen att säga upp avtalet helt och hållet.

Förhandlingarna om skjutsen som nu flyttas bort från Kajon pågår och staden kan inte kommentera dessa i detta skede. Staden underrättar genast när avtal har träffats med företagen.

Kajon sköter gruppskjuts av skolelever och dagisbarn i Esbo samt av seniorer och personer med funktionsnedsättning i Albergas, Mattbys, Olars och Hagalunds storområden.

Ytterligare upplysningar

  • servicechef Pasi Ojaniemi, Esbo stads logistik, tfn 050 385 9086, e-post: fornamn.efternamn@esbo.fi 
  • logistikdirektör Kari Sirviö, Esbo stads logistik, tfn 050 581 0906, e-post: fornamn.efternamn@esbo.fi  
  • affärsdirektör Mauri Suuperko, tfn 040 336 0741, e-post: fornamn.efternamn@esbo.fi

Bilden på förstasidan ur stadens bildarkiv. Bildens personer har ingen anknytning till händelserna som nämns i texten.