Esbo följer aktivt med coronasituationen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
27-08-2020 kl. 11.06

”Vi i Esbos beredskapsgrupp följer dagligen hur coronavirussituationen utvecklas. Vi har också med många åtgärder förberett oss på att förebygga en uppgång av antalet coronavirussmittor och effektivisera provtagningen och skyddsåtgärderna enligt de nationella anvisningarna”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

I Esbo hade sammanlagt 1 054 fall av coronavirussmitta uppdagats fram till den 26 augusti. Antalet fall ökade med fem från föregående dag. I skolorna har man upptäckt några fall av smitta, som inte anknyter till varandra. På grund av dem har 160 personer försatts i karantän. Omnia har också meddelat om några fall av smitta efter att höstens studier inletts.

På grund av coronavirussituationen ordnas inte de planerade studentfesterna 29.8 i Esbo. Tredje årets studerande i gymnasierna övergår också till distansundervisning för ungefär tre veckor med start 1.9. Med hjälp av dessa arrangemang vill man säkerställa att höstens studentskrivningar lyckas. Gymnasister och skolelever som studerar på distans eller som försatts i karantän får lunchpaket. Om en gymnasist eller elev har en specialdiet som inte kan följas med hjälp av lunchpaketet har hen möjlighet att äta på sin skola. Mer information kan fås av det egna gymnasiet eller den egna skolan.

Småbarnspedagogiken fungerar som normalt men de öppna daghemmen har tillfälligt avbrutit sin verksamhet. Aktivitetsparkerna har öppet med specialarrangemang. Klubbarna öppnar försiktigt.

Idrotts- och ungdomstjänsterna samt kulturtjänsterna arbetar enligt de nationella anvisningarna och ägnar speciell uppmärksamhet åt tillräckliga avstånd och hygien. Skolorna erbjuder sina gymnastiksalar för kvällsbruk.

Effektivare telefontjänster och provtagning

Den rusning som uppstått på tidsbokningsnumret till Esbo stads hälsostationer och på coronavirusnumret avvecklas genom köpta tjänster med start den 27 augusti. Antalet samtal är nu betydligt större än under motsvarande tidpunkt i fjol. För närvarande är kön till återuppringning två dagar.

Antalet provtagningsplatser för coronavirusprov har utökats. Nu går det att få en tid till och med samma dag. Vid behov kan provtagningskapaciteten utökas. HUSLAB:s analys av coronavirusproverna är dock fortfarande överbelastad.

En uppdaterad version av symtomtestet på Omaolo tas i bruk den 27 augusti. Esboborna blir hänvisade vidare utgående från hur brådskande deras fall uppskattas vara. En tidsbokning av provtider på webben tas i bruk i början av september i samarbete med HUS och SoteDigi. Appen Coronablinkern för smittspårning tas i bruk nationellt den 1 september.

Gratis ansiktsskydd har delats ut i stora mängder

Gratis ansiktsskydd för dem som inte själva har råd att köpa dem delas ut på socialbyrån och av föreningar. I Kalajärvi öppnade en utdelningspunkt den 26 augusti.

Det har observerats att antalet passagerare som använder ansiktsskydd i kollektivtrafiken fortfarande är för lågt. Information om vikten av att använda ansiktsskydd ges ut i samarbete med HRT.

Upphandlingen har sett till att Esbo har tillräckligt med ansiktsskydd och annan skyddsutrustning.

Stadens personal arbetar på distans eller enligt andra skyddsanvisningar. Möten och sammanträden sköts digitalt. Några resor utanför Finlands gränser görs inte. För närvarande finns det köer till coronavirustestning av personalen.

Följ anvisningarna!

Esbodagen firas den 28–29 augusti tryggt och huvudsakligen på webben och i egen regi. På de mindre lokalevenemangen ska deltagarna hålla ett skyddsavstånd på 1–2 meter och komma ihåg en god handhygien. Endast friska och symtomfria personer får delta i lokalevenemangen.

”Vi alla behövs i kampen mot coronaviruset. Det är viktigt att varenda en av oss ser till att hålla säkerhetsavstånden och tvätta händerna, använda ansiktsskydd i kollektivtrafiken och noggrant följa karantänanvisningarna om en smittskyddsläkare försatt oss i karantän. På så sätt förhindrar vi sjukdomen att sprida sig”, vädjar Mäkelä.

Mer information:

Beredskapsgruppens rapporter (på finska) 

Coronaviruset och Esbo stads tjänster