Esbo förnyar mathjälpen tillsammans med organisationer och församlingar

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17.4.2018 kl. 13.28

Esbo stad har bjudit in representanter för organisationer, socialvården, sysselsättningstjänsterna och församlingarnas diakoniarbete att tillsammans planera nya former för livsmedelshjälp. Nya verksamhetssätt planeras i samarbete med Helsingfors Diakonissanstalt.

”Vi vill utveckla den nuvarande brödköverksamheten tillsammans med organisationer och aktörer i Esbo så att invånarna inte ska behöva köa för mat i regn och kyla. Samtidigt utreder vi om vi också kunde erbjuda någon annan form av hjälp”, säger Esbo stads omsorgsdirektör Juha Metso.

Aktörskap och gemenskap

”Brödköverksamheten i Finland har byggt på god vilja men den har tyvärr utövats relativt separat från socialvården, sysselsättningstjänsterna och de lokala gemenskaperna. Vi eftersträvar nu en sådan kontakt för att samla resurser men också för att skapa nya gemenskaper och hållbara stigar till ett mer människovärdigt liv”, säger diakoniledare Matti Helin från Helsingfors Diakonissanstalt.

I Finland har man under de senaste åren utvecklat olika former av livsmedelshjälp som bättre skulle svara på socialpolitiska och även kretsloppsekonomiska mål. Exempel på dessa är bland annat Yhteinen Pöytä i Vanda, regeringens spetsprojekt Ett gemensamt kök och olika matsvinnsrestauranger.

”En tydlig tendens har varit att man övergår från passiva köer till gemenskaper som stärker deltagarnas delaktighet”, fortsätter Helin.

Arbetet går ut på att man producerar modeller och nya alternativ för livsmedelshjälpen i Esbo. Projektet fortsätter till april. Enligt uppskattningar utnyttjar cirka 1 000 personer brödköerna i Esbo årligen.