Esbo har polisanmält Kajon

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15.12.2017 kl. 16.30

Esbo stad har polisanmält upprepade, allvarliga fel som begåtts av transportföretaget Kajon Oy. Onsdag 13.12 lämnade Kajon Oy åter en gång, i strid med anvisningarna, av ett barn med särskilda behov som alltid ska ledsagas av en vuxen, trots att ingen mottagare var på plats. Detta var det tolfte liknande fallet sedan början av augusti.

Staden har upprepade gånger under hösten reklamerat om avtalsbrott och tagit i bruk både avtalsvite och täckningsköp.

– Vi tar mycket allvarligt på fel i stadens tjänster – i synnerhet när det gäller barnens trygghet. Det är särskilt klandervärt att Kajon Oy inte har reagerat tillräckligt på kritiken, utan fortsatt att upprepade gånger begå liknande fel. Nu har vi begärt att polisen undersöker fallet, säger affärsdirektör Mauri Suuperko på Esbo stad.

Staden köper en del av skolskjutsen av andra företag

I mitten av november, efter det föregående allvarliga felet, beslutade staden att flytta skjutsen till fyra skolor från Kajon Oy till andra företag. Det nya arrangemanget börjar vid årsskiftet.

Oy Taxia Ab skjutsar elever till de finska skolorna Kilonpuiston och Postipuun koulu och Javatrans Oy elever till Kuitinmäen och Niittykummun koulu. Arrangemanget berör cirka 160 elever.

Inom ramen för stadens avtal utförs varje vardag 2 700 skjutsar av olika slag.

Ytterligare upplysningar

  • affärsdirektör Mauri Suuperko, tfn 040 336 0741, mauri.suuperko@esbo.fi
  • servicechef Pasi Ojaniemi, Esbo stads logistik, tfn 050 385 9086, pasi.ojaniemi@esbo.fi

Bilden på förstasidan ur stadens bildarkiv. Bildens personer har ingen anknytning till händelserna som nämns i texten.