Esbo instämde i huvudstadsregionens gemensamma utlåtande om landskaps- och vårdreformen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
16.5.2018 kl. 16.26

Fullmäktige i Esbo beslutade med rösterna 49–24 godkänna det gemensamma utlåtandet av huvudstadsregionens städer om landskaps- och vårdreformen.

Stadsstyrelsen hade föreslagit ändringar till utlåtandet, men stadsstyrelsens förslag förlorade i omröstningen och fullmäktige beslutade instämma i det gemensamma utlåtandet.

Ett gemensamt diskussionsmöte om landskaps- och vårdreformen för fullmäktige i huvudstadsregionens städer hölls i Vanda 15.5.2018.

Förutom ett öppningstal av varje stad hördes det över 50 anföranden.

Diskussionen fortsatte på varje fullmäktiges eget möte där fullmäktige också beslutade om stadens utlåtande.

Alla stadsfullmäktige godkände det gemensamma utlåtandet, Esbo med rösterna 49–24, Vanda med rösterna 48–16 och Helsingfors med rösterna 79–3 (en blank, två borta). Grankulla fattade ett enhälligt beslut.

Enligt utlåtandet har landskaps- och vårdreformen många skadliga effekter på de växande städernas ekonomi, tjänster och investeringsförmåga och den beaktar inte huvudstadsregionens särdrag.

Stadsfullmäktige i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla konstaterar som sitt gemensamma utlåtande att den landskaps- och vårdreform som är under behandling i riksdagen inte i tillräcklig grad fullföljer de mål som satts upp för den och att förslagshelheten inte bör godkännas i föreslagen form.

Esbo stadsfullmäktiges föredragningslista/förhandsbesked 15.5.2018

En inspelning av fullmäktiges möte kan ses på Esbos kanal: http://www.mediaserver.fi/live/espoo

En inspelning av det gemensamma diskussionsmötet för stadsfullmäktige i huvudstadsregionen: http://vantaakanava.fi/