Esbo kulturcentrum i Hagalund, Kulturplatsen och omgivningen runt dem förnyas

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
9.5.2018 kl. 16.36

Tapiola kulturcentrum på sommaren

Esbo kulturcentrum i Hagalund, Kulturplatsen och omgivningen runt dem förnyas och införlivas i ännu högre grad i Hagalunds centrum. Målet är att omvandla kulturcentret till en mångsidigare kulturkoncentration där även Esbo stadsteater får nya lokaler. Avsikten är att utveckla Kulturplatsen till ett högklassigt område som livar upp Hagalunds centrum, anknyter till de omgivande fastigheterna och verksamheterna i dem och erbjuder upplevelser och aktiviteter för besökare i alla åldrar.

En plan för de nya lösningarna söks genom en arkitekturtävling. Tävlingen gäller det nuvarande kulturcentrets och Kulturplatsens område samt kvarteren runt platsen.

Trädgårdsstadens traditioner och värden bevaras

I tävlingen efterlyses en lösning och idéer för utvidgningen och totalrenoveringen av ett mer mångsidigt Kulturcentrum. Dessa ska även användas som grund för en ändring av detaljplanen för tävlingsområdet. I tävlingen görs anspråk på en funktionellt och arkitektoniskt högklassig lösning med en stark framtidskänsla som beaktar Hagalunds tradition, familjer och barn samt Kulturcentrets arkitektoniska värden.

Målet är att koppla Kulturcentret tydligare än hittills till de omgivande offentliga miljöerna och öppna det framför allt mot Kulturplatsen och Centralbassängen. Det förnyade Kulturcentret ska inhysa tre stora salar för scenkonst och ett öppet och modernt bibliotek samt café- och restaurangtjänster. Målet är att skapa en unik kulturkoncentration som värnar om Hagalunds traditionsrika värden. Hagalunds Idrottshus och Kaupinkallio parkeringshus ersätts med bostäder, affärslokaler och service.

”Hela Hagalund förnyas kraftigt. Utöver kulturutbudet förbättras också den övriga servicen ytterligare och det byggs nya bostäder. Tack vare metron är det nu enkelt att ta sig till Hagalund, framför allt när även den nya bussterminalen tas i bruk våren 2019. Också bilisterna har beaktats. Under Hagalunds centrum ligger en parkeringsanläggning med 2 100 bilplatser och direkt anknytning till Kulturcentret,” säger tekniska direktören i Esbo Olli Isotalo.

”Jag tror att det förnyade Hagalunds centrum blir en nationellt och internationellt mycket attraktiv destination.”

Tävlingen avgörs i januari 2019

I tävlingens första fas söker man planerare med intresse för projektet, bland vilka man väljer fem mångprofessionella planeringsgrupper till den egentliga tävlingen. Tävlingen startar före midsommaren och bidragen ska lämnas in senast 26.10.2018.
Tävlingsbidragen publiceras för allmänhetens kommentarer i november 2018 och juryn fattar sitt beslut i januari 2019.
Det förnyade och mer mångsidiga Kulturcentret öppnas för publiken 2025.

Tävlingsprogrammet har publicerats på adressen espoo.fi/kulttuuriaukio.