Esbo och Fortum minimerar utsläppen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
29.1.2018 kl. 17.02

Esbo och Fortum minimerar utsläppen i staden tillsammans. Samarbetet har redan minskat koldioxidutsläppen med 15 procent från 2014. Samarbetet följer en tydligt utstakad väg. Fjärrvärmeproduktionen i staden blir kolneutral på 2020-talet.

Staden och Fortum ingick 2016 en avsiktsförklaring om ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar i staden. Samarbetet har redan burit frukt.

Fortum ansökte om miljötillstånd för ett biokraftverk i Stensvik hösten 2017. Där kan man producera kolfri energi. Fortum började även planera ett multibränslekraftverk i Käringmossen. Stadens hyresbostadsbolag Esbo Bostäder Ab införde i 5 000 hyresbostäder flexibel förbrukning och Fortums Ekolämpö. Marknadsföringen av dessa lösningar och produkter till andra fastigheter i Esbo har inletts. De nya stadsdelarna Finno och Kera har valts att vara de första områdena där lokala, smarta energilösningar tas i bruk.

Sedan avsiktsförklaringen ingicks har man redan minskat koldioxidutsläppen vid produktionen och konsumtionen av energi. Minskningen utgör en viktig del av samarbetet och också av båda parternas strategiska mål för en renare värld.

Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä och Fortums verkställande direktör Pekka Lundmark undertecknade 29.1.2018 ett nytt avtal. Parterna fortsätter att genomföra gemensamma mål inom energisektorn och utveckla ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar i staden. Man för vidare redan avtalade projekt och söker efter nya lösningar för boende och uppvärmning. Man utvecklar också tjänster för dem som vill använda eldrivna fordon och man utvecklar olika energilösningar, till exempel effektivare tillvaratagande av solenergin.

sopimus
Fortums verkställande direktör Pekka Lundmark (vänster) och Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

”Esbo har med många olika mätare bedömts vara Europas hållbaraste stad. Det vill vi fortsätta att vara. Vårt partnerskap med Fortum är mycket viktigt i detta sammanhang. Nya lösningar ökar Esbos attraktion och ger upphov till ny affärsverksamhet. Smarta lösningar i staden stöder smidighet i det dagliga livet och skapar och förstärker välfärd för invånarna och hela regionen”, konstaterar Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

”Det är fint att vårt samarbete på en kort tid har gett konkreta resultat. Vi kommer att nå de uppställda målen. Samarbetet med Esbo är ett typexempel på ett lyckat partnerskap. Vi kan dra nytta av de lösningar vi tar fram i Esbo när vi löser energiproblem i städer världen runt”, konstaterar Fortums verkställande direktör Pekka Lundmark.

Ytterligare upplysningar:

Fortum, direktör Pasi Kokko, 040 169 2500
Esbo stads direktör för hållbar utveckling Pasi Laitala, 
043 824 5427