Esbo sköter sysselsättningen tillsammans i nätverk

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
7.11.2019 kl. 15.11

Esbo stad förbereder sig på kommunförsök med sysselsättning tillsammans med städerna Helsingfors och Vanda, arbets- och näringstjänsterna och närings-, trafik- och miljöcentralen.

Arbets- och näringsministeriet inleder våren 2020 kommunförsök med sysselsättning. Genom försöken stärks kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster. Till kommunförsöken styrs personalresurser och sysselsättningsanslag.

”Vi i Esbo har sedan tidigare en stark kultur av nätverksbaserat samarbete. Vi har lyckats utveckla nya slags tjänster för våra kunder och förnya befintliga tjänster så att de bättre motsvarar våra kunders behov”, berättar chefen för Esbo stads sysselsättningstjänster Hilla-Maaria Sipilä.

Nätverk och marknadsföring av egen kompetens fixas genom kamratmentorskap

Kamratmentorskap har visat sig vara ett effektivt sätt att utveckla högskoleutbildade arbetssökandes förståelse för sin egen kompetens och marknadsföringen av den. ”Arbete i grupp inspirerar till att pröva nya metoder för jobbsökning och aktiverar nätverkande. Arbetslöshet som varat i flera år har oberoende av ålder omvandlats till aktiv närvaro i LinkedIn, till att modigt presentera sin kompetens i krävande sakkunniguppgifter för arbetsgivare och arbetsplatser”, konstaterar projektchef Merja Kyllönen. Bakom tjänsten finns projektet Korko – högutbildad arbetskraft för företag som är gemensamt för städerna i huvudstadsregionen. Projektets verksamhetsmodeller och tjänster förankras vid årsskiftet som en bestående del av Esbo stads sysselsättningstjänster.

Sparring för jobbsökning, utbildningstips och träffar med arbetsgivare i köpcentrum

Servicetorget för sysselsättning är en rådgivningstjänst med låg tröskel för arbetssökande över 30 år. Infopunkten i köpcentret Iso Omena betjänar utan tidsbokning och anonymt. ”På servicetorget för sysselsättning får kunden nya perspektiv på sysselsättning.

"Man kan komma till oss för att prata om jobbsökning och utbildning, ansikte mot ansikte med en expert, utan tidsbokning”, berättar Sanna Kuusisto, koordinator med ansvar för tjänsten vid Esbo stad.

Tilläggsutbildning för experter inom programmeringsbranschen

Bristen på kompetenta kodare har bromsat IT-företagens utveckling i Esbo. Samtidigt finns experter inom branschen som arbetslösa arbetssökande som har svårt att få arbete till exempel på grund av föråldrad kompetens. Esbo har i två års tid ordnat träning inom programmeringsbranschen, där deltagarnas kompetens uppdaterades så att den motsvarar de nuvarande behoven inom IT-branschen. Utbildningsprogrammet på engelska avlades av 29 högutbildade personer med invandrarbakgrund, långtidsarbetslösa inom IT-branschen och partner till internationella experter.

”Deltagarna presenterade sitt kunnande för företag inom IT-branschen i Esbo och över hälften av dessa möten ledde till fortsättning”, säger projektchef Virve Hutchinson. Träningen är en del av projektet DigiPore som ingår i de sex största städernas 6Aika-strategi.

Mer information

Hilla-Maaria Sipilä
Chefen för sysselsättningstjänster
tfn 043 824 6624
hilla-maaria.sipila@espoo.fi