Esbo söker en omsorgsdirektör

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11-09-2020 kl. 13.11

Omsorgsdirektören leder social- och hälsovårdssektorn. Den nuvarande omsorgsdirektören Juha Metso går i pension i början av 2021.

Våra nästan 4 000 anställda inom social- och hälsovården betjänar hela spektrumet av stadsbor, från nyfödda till över hundraåringar.

”I Esbo vill vi erbjuda klient- och familjeorienterade tjänster av hög kvalitet. Vi hjälper Esboborna att bygga upp en smidig vardag, ett sunt liv, välfärd och lycka”, säger personaldirektör Kimmo Sarekoski.

Staden söker en direktör som tänker strategiskt och målmedvetet och som är förtrogen med social- och hälsovårdstjänsterna ur såväl den offentliga som den privata sektorns synvinkel. Utmaningar just nu är utveckling av produktiviteten och kundorienterade tjänster. I uppgiften behövs därför erfarenhet av att leda människor, förändringar, serviceprocesser och nätverk samt av partnerskap.

Tjänstens behörighetskrav är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med kommunal förvaltning, tillräcklig branschkännedom, god erfarenhet av ledarskapsuppdrag samt tillräckliga språkkunskaper. Tjänsten kan sökas fram till 21.9.2020. Platsannonsen har publicerats i systemet Kuntarekry.