Esbo söker nya digitala lösningar att testa

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
10.5.2019 kl. 14.59

Esbo stad ordnar en tävling om digitala försök och söker nya innovativa lösningar som kan testas i stadens tjänster. Försöken genomförs mellan september 2019 och slutet av 2020. Försöken kan pågå 3–9 månader och deras värde kan uppgå till 8 000–30 000 euro beroende på försökets natur och hur krävande det är.

Förslag om digitala försök kan lämnas in av såväl invånare, företag, aktörer inom forskning, utveckling och innovationer som sammanslutningar. Staden uppmuntrar dem som lämnar in förslag om digitala försök också till samutveckling och partnerskap. Detta innebär att förslag kan lämnas av konsortium som består till exempel av företag, sammanslutningar och forskningsinstitut och läroanstalter.

Förslag kan lämnas in 13.5–15.6.2019. Tävlingsansökningar lämnas in via webblänken (på finska).

Sökes: kundorienterade tjänster

Syftet med de digitala försöken är att identifiera fungerande och hållbara digitala lösningar för framtiden. Staden skulle kunna genomföra pilotförsöken med och sprida lösningarna i sina tjänster.

– Då det gäller försöken är vi först och främst ute efter kvalitet över kvantitet, säger Valia Wistuba, utvecklingschef för Esbos digitala agenda.

Esbos befolkning och andelen invånare med främmande språk som modersmål ökar och invånarna åldras. Stadens utgångspunkt är att utveckla invånar- och kundorienterade digitala tjänster som kan anlitas oberoende av tid, plats och språk och som på så sätt underlättar vardagen.

Alla slags förslag är välkomna, men staden önskar förslag särskilt inom följande fyra fokusområden:

 • Utveckling av tjänster och verksamheter med hjälp av lösningar inom robotik och analys
 • Hållbara lösningar som främjar välfärd och mobilitet
 • Utveckling av användningen av lokaler och miljö
 • Lösningar som främjar stadens livskraft

– Vi vill gärna ha till exempel förslag om försök med robotik inom olika serviceområden, såsom daghem, skolor, kundtjänst, sysselsättningstjänster eller äldreomsorg, berättar Valia Wistuba.

Sparringsmöten i maj–juni

Staden ordnar på olika håll i Esbo öppna sparringsmöten dit invånare, företag, sammanslutningar, forskningsinstitut och läroanstalter är välkomna.

På mötena kan man kläcka idéer om digitala försök och presentera sina förslag om försök och få direkt sparring och respons innan man lämnar in en ansökan.

Sparringsmöten som är öppna för alla, även kommuninvånarna:

 • 22.5 kl. 15–17 Hagalunds bibliotek (grupprummet i anslutning till Paja (verkstaden))
 • 23.5 kl. 15–17 Servicetorget i Iso Omena (Pop up-lokalen)
 • 27.5 kl. 15–17 Entressebiblioteket (Blåa rummet)
 • 3.6 kl. 15–17 Sellobiblioteket (Akseli-salen)

Om du vill försäkra dig om en tid för en presentation av din idé och för individuell sparring, anmäl dig på förhand (på finska). Vi informerar dem som anmält sig separat om detaljerna kring evenemanget och de egna sparringstiderna.

Dessutom ordnar staden marknadsdialogmöten för företag och forskningsinstitut. Ytterligare information om dessa möten finns i en annons i Hilma-systemet (på finska). I Hilma finns också en noggrannare tidtabell för tävlingen samt bedömningskriterier.

Upplysningar

 • Valia Wistuba, utvecklingschef, Esbo stad
  valia.wistuba@esbo.fi, tfn 043 825 2905
 • Päivi Sutinen, serviceutvecklingsdirektör, Esbo stad
  paivi.sutinen@esbo.fi, tfn 046 877 2871