Alla stadsmiljöplaner

Använd Filtrera sökning för att söka byggprojekt enligt olika kriterier, oavsett om de gäller planläggning, trafik, gator, parker eller lokaler.

Du kan till exempel genom att välja Planeringsskede besluta om du är intresserad av aktuella (Hörande pågår), pågående (Pågående) eller arkiverade (Färdiga) projekt.

Se också fler planer på finska och en del planer på engelska.