Anvisningar för tillställningsarrangörer

Esbo är en mångsidig evenemangsstad, där du kan ordna både stora publiktillställningar och små lokala tillställningar.

Här hittar du de viktigaste anvisningarna för hur du ordnar evenemang och tillställningar.

Många aktörer övervakar ordnandet av offentliga tillställningar. Arrangören ska i god tid före tillställningen ombesörja alla behövliga tillstånd, anmälningar och arrangemang.

På denna webbplats får du veta mera om vilka anvisningar Esbo stad, Västra Nylands räddningsverk och polisen gett när det gäller offentliga tillställningar i Esbo. Ibland kan det på grund av evenemangets art behövas också sådana tillstånd, anmälningar eller åtgärder som inte nämns här.

Via länkarna på denna sida hittar du information om aktuella tillställningar i Esbo.

Välkommen att skapa en tillställning i Esbo!


I Esbo ordnas varje år flera stora och små tillställningar. Bild: Jussi Helimäki