Kommunikation

Hur du informerar om tillställningen?

Hur mycket du ska satsa på information beror på hur stor tillställning det gäller.

Om tillställningens budget inte ger rum för informationsspridning på ett mera avancerat sätt är djungeltelegrafen, sociala media och gratisannonser det bästa sättet. Utnyttja också lokaltidningarnas händelsekalendrar.

Nedan kan du läsa mera om stadens informationskanaler och reklamplatser.

Stadens händelsekalender


Du kan på tre språk föreslå din tillställning för händelsekalendern. I händelsekalendern på adressen esbo.fi publicerar staden information om olika tillställningar, med undantag av politiska, religiösa och kommersiella tillställningar.

Föreslå din tillställning

Tillfälliga reklamer i stadens område


Om du vill sätta upp reklamer inom stadens område behöver du tillstånd från staden. Du kan beviljas tillstånd att i ett särskilt område sätta upp vägvisare före en tillställning. Ett tillstånd inkluderar högst 30 st reklamer under högst två veckor.

Stadsteknikcentralens gatu- och parkförvaltning
09 816 25100 (kundtjänst)

Ytterligare upplysningar

Banderoller på broar


På olika håll i staden finns 13 broräcken där reklam kan sättas upp. Tillstånd för detta (även för kommersiell reklam) beviljas för högst två veckor åt gången. Politisk reklam är inte tillåten på brobanderoller.

Stadsteknikcentralens gatu- och parkförvaltning
09 816 25100 (kundtjänst)

Ytterligare upplysningar

Visit Espoo


Du hittar information om intressanta offentliga tillställningar som är öppna för alla även på Visit Espoos webbplats och i sociala medier.

Sänd tips om olika tillställningar till visit@espoo.fi