Omgivningen

Hur du genomför en tillställning så att omgivningen påverkas så lite som möjligt

Tillställningar påverkar i hög grad omgivningen, men inverkan kan minimeras om du vidtar de rätta åtgärderna och omsorgsfullt planerar tillställningen. Arrangören ska beakta alla miljöfaktorer enligt anvisningarna.
En bra arrangör vidtar också övriga åtgärder som kan minska belastningen på miljön. Om tillställningen genomförs enligt principerna för hållbar utveckling kommer publiken och stadsborna att kunna njuta av en ren och prydlig omgivning och blir då själva mera miljömedvetna och kan värdesätta sin miljö. 

Esbo har förbundit sig till att främja hållbar utveckling och till att erbjuda invånarna större möjligheter att göra val som främjar en hållbar livsstil. Som första stad gick Esbo år 2015 med i det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling. Esbo är en stad för rättvis handel och gör rättvisa och etiska val vid upphandlingar samt uppmuntrar också andra att göra detta.

Nedan kan du läsa mera om vad allt arrangören för en stor tillställning ska beakta. Dessutom får du tips som är bra att komma ihåg när du planerar och genomför en tillställning som ska vara hållbar ur ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv.

Miljökrav att beakta


Esbo miljönämnd har beslutat att miljökraven gäller alla utomhustillställningar i Esbo som ordnas för minst 500 personer och där oförpackade livsmedel serveras eller säljs.

Här hittar du en bilaga om miljökrav för tillställningar:
Miljökrav för tillställningar (pdf)

Miljötillstånd och anmälningar


Senast 60 dygn före tillställningen ska arrangören av miljöcentralen ta reda på om en anmälan om buller behövs. Denna anmälan ska vid behov sändas till Esbo miljöcentral senast 30 dagar före tillställningen. Återvinningsplanen ska sändas till miljöcentralen 30 dagar före tillställningen enligt miljökraven.
Ytterligare uppgifter om miljötillstånd och anmälningar finns i stycket tillstånd och på miljöcentralens webbplats.

Miljöguiden Snyggt evenemang!


Huvudstadsregionens gemensamma projekt Greening Events har publicerat miljöguiden Snyggt evenemang!. Den ger råd om hur man tar hänsyn till miljön då man arrangerar tillställningar. Guiden innehåller praktiska tips om hur du väljer plats för tillställningen, hur du rör dig och effektiverar logistiken, hur du upphandlar samt hur du förbrukar energi. I guiden ingår också information om buller, livsmedelssäkerhet, återvinning och hållbar servering av mat och dryck.

Här kan du hämta guiden Siisti tapahtuma! (pdf, på finska)

Evenemanget Ekokompass – ett miljösystem


En tillställning kan byggas upp på ett miljövänligt sätt och kan också belönas med ett miljöcertifikat. Ekokompassen är ett miljösystem och ett certifikat som riktas till tillställningar och platser för tillställningar. Om tillställningen har Ekokompassen får du 30 procents rabatt på hyran för området. Tjänsten erbjuds för tillställningar i huvudstadsregionen via Helsingforsregionens miljötjänsters klimatinfo.

Anvisningar och upplysningar