Tillgänglighet

Hur kan vi göra vårt evenemang så tillgängligt som möjligt?

Många olika detaljer bidrar till att ett evenemang är tillgängligt. En evenemangsproducent som vill värna om tillgängligheten kan redan i planeringsskedet göra de förarbeten som behövs. Verksamheterna kan placeras på en så tillgänglig plats som möjligt, kommunikationen kan planeras till att fungera på ett mångsidigt sätt och begripligheten kan förbättras genom olika språkalternativ och kundservice.

I enlighet med diskrimineringslagen ska evenemangets arrangör se till att evenemanget är tillgängligt i fråga om både lokaler och arrangemang och tillåta att personliga assistenter får delta i evenemanget. Dessutom bör arrangören vara beredd att ordna med rimliga anpassningar under själva evenemanget.  

På denna sida har vi samlat information och tips som hjälper dig att göra evenemanget så tillgängligt och nåbart som möjligt för alla. 

Checklista för tillgänglighet

Esbo stads social- och hälsovårdstjänster har sammanställt en checklista med vars hjälp evenemangsarrangörer kan kontrollera hur tillgängligt evenemanget och evenemangsplatsen är.

Hämta tillgänglighetschecklistan för evenemang (pdf, 25 Kt)

Lokalers tillgänglighet

Uppgifter om Esbo stads olika lokalers tillgänglighet finns på huvudstadsregionens servicekarta. 

Mer information

Tillgänglighetsexpert Sirkku Wallin
tel. 043 826 8812
sirkku.wallin@espoo.fi

Handikappombudsman Sirkku Kiviniitty
tel. 050 344 5190
sirkku.kiviniitty@espoo.fi

Tillgängligheten vid evenemang

Webbtjänsten Kultur för alla (http://kulttuuriakaikille.fi/se.php), som upprätthålls av För kultur på lika villkor rf, erbjuder information och verktyg för främjandet av tillgänglighet och mångfald i kulturtjänster och evenemang. I guiden de sammanställt ingår praktiska tips och råd om till exempel kommunikation, prissättning, tolkning samt information om tillgänglighet i en byggd miljö.  

Hämta guiden Tapahtumia kaikille (pdf, 17043 Kt, på finska)