Använd ansiktsskydd i Esbo stads ungdomslokaler

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17-11-2020 kl. 14.26

Esbo stads beredskapsgrupp beslutade att det i fortsättningen inte är tillåtet att besöka stadens ungdomslokaler utan ansiktsskydd. Riktlinjen träder i kraft genast och gäller alla besökare oberoende av ålder. Beredskapsgruppen beslutade också att ungdomslokalerna åtminstone tills vidare inte ska stängas. Hygienrekommendationerna och hygienanvisningarna ska fortfarande följas noggrant.

Kom ihåg ansiktsskydd, säkerhetsavstånd och en god hygien!

  • Använd ansiktsskydd! I ungdomslokalerna ska alla använda ansiktsskydd.
  • Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd. Kom ihåg att hålla ett avstånd på 1–2 meter till alla andra.
  • Tvätta dina händer ofta. Använd tvål eller vid behov handsprit.
  • Om du har symtom, ens små, stanna hemma.

Coronaviruset smittar lätt och därför är det viktigt att vi skyddar oss ordentligt. Ta hand om dig, dina nära och kära och alla andra människor.

Läs mera om coronaviruset: esbo.fi/coronaviruset
Anvisningar om coronaviruset på olika språk: esbo.fi/coronainstruktioner