Bildningstjänster

Småbarnspedagogik
Skolor och gymnasier
Motion och kultur
Invånaranvändning av lokaler
Grundläggande konstundervisning

Småbarnspedagogik

Daghemmen är öppna.

Man får komma till småbarnspedagogiken bara när man är frisk och i småbarnspedagogiken sköter vi om hygienen.

Vi följer de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen gett om hur man ska agera och sköta hygienen under coronavirusepidemin. 

Barn och vuxna ska vara friska när de kommer till småbarnspedagogiken. Man ska vara noggrann med handhygien och tvätta händerna omsorgsfullt åtminstone på morgonen när man kommer till barngruppen, när man kommer utifrån in, före måltider, i samband med toalettbesök och när man går hem. Vi ber vårdnadshavarna att undvika att vistas inomhus i enheten för småbarnspedagogik, så att kontakterna ska kunna minimeras. Barnen kan tills vidare inte ta med egna leksaker till småbarnspedagogiken.

Från och med 23.11 rekommenderas att personal inom småbarnspedagogik använder ansiktsskydd i arbetet i mån av möjlighet.

Vi rekommenderar att vårdnadshavare använder ansiktsskydd då de hämtar och lämnar barnet.

Öppen småbarnspedagogik

Aktivitetsparker

Alla aktivitetsparker är öppna, med undantag för Mattby aktivitetspark som är under renovering. Aktivitetsparkernas verksamhet ordnas tills vidare utomhus. Aktivitetsparkernas inomhuslokaler hålls stängda. Toaletter får dock användas vid behov, men även då ska man beakta ett säkerhetsavstånd på 2 meter och god host- och handhygien.

I aktivitetsparkerna iakttas gällande coronaanvisningar. Man får inte komma till parken om man är ens lite sjuk. I parken ska man också beakta säkerhetsavstånden och god host- och handhygien.

Suomi tutuksi-verksamheten ordnas tills vidare inte.

I aktivitetsparkerna ordnas verksamhet för små skolelever. Verksamheten ordnas i regel utomhus. Under skolelevernas mellanmålsstunder beaktas hygienanvisningarna och säkerhetsavstånden. En del av skoleleverna har anmält att de önskar avgiftsbelagt mellanmål och en del har egen matsäck. Kylskåpet får inte användas, så den egna matsäcken ska vara sådan att den inte behöver förvaras i kylskåpet. Om det finns många barn, ordnas mellanmålsstunden i turer.

Aktivitetsparkernas leksaksförråd hålls tills vidare stängda.

Öppna daghem

De öppna daghemmen är tills vidare stängda. Detta beror på att det inte är möjligt att ordna utomhusverksamhet på de öppna daghemmen och det är omöjligt att undvika nära kontakter inomhus.

Skolor och gymnasier

Välkommen till skolan och gymnasiet när du är frisk – men stanna hemma om du är sjuk

Kom till skolan eller gymnasiet endast när du är frisk. Är du sjuk eller i karantän ska du följa Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisningar. 

Mer information: Skolhälsovårdens anvisningar för trygg skolgång

Gymnasisterna och eleverna i årskurserna 7–10 återgår till närundervisning

Årskurs 7–10 studerar fram till 2.5.2021 enligt alterneringsmodellen, som kan ordnas på olika sätt i olika kommuner. Beslutet gäller också årskurs 10.

Gymnasier och yrkesläroanstalter fortsätter att studera enligt alterneringsmodellen fram till 2.5.2021, varefter de helt övergår till närundervisning 3.5.2021.

Närmare information om arrangemangen får du från ditt barns skola eller gymnasium

Vårdnadshavare och studerande får närmare information om arrangemangen, såsom tidtabeller och hur man ansöker om frånvaro från skolan eller gymnasiet via Wilma. Skolorna och gymnasierna följer Utbildningsstyrelsens anvisningar och THL:s hygienrekommendationer. 

Om en exponering sker i en skola eller i ett gymnasium informeras vårdnadshavare och studerande

Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar kontaktar alltid vårdnadshavarna till de barn som exponerats och som sätts i karantän. Om de exponerade är myndiga informeras de själva om exponeringen. Vårdnadshavare, personal och myndiga gymnasister informeras om det skett en exponering i skolan eller gymnasiet.  

Grundskoleelever som satts i karantän får ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang, så att de kan studera hemifrån. Om ditt barn exponeras under fritiden och sätts i karantän, kontakta skolans rektor.  

Gymnasister övergår till distansundervisning under karantänen. Om en studerande har blivit satt i karantän efter en exponering som skett på fritiden, underrätta gymnasiet om saken. 

Mer information: Karantäner i skolor och inom småbarnspedagogiken

Vid behov kan exceptionella undervisningsarrangemang införas snabbt 

Skolorna och gymnasierna i Esbo är beredda att vid behov övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, vilket innebär att elever och studerande studerar på distans. Arrangemangen kan gälla en eller flera grupper, klasser eller årskurser. 

För grundskolornas del fattas beslut om en övergång av bildningsdirektören tillsammans med myndigheten för smittsamma sjukdomar. 

För gymnasiernas del fattas beslut enligt situationen av rektorn, chefen för andra stadiet och vuxenutbildning eller direktören för svenska bildningstjänster tillsammans med myndigheten för smittsamma sjukdomar.

Ansiktsskydd rekommenderas för elever i årskurs 6-10, studerande och personal på andra stadiet samt för alla över 12 år som besöker skollokalerna

THL:s rekommendation om ansiktsskydd under coronaepidemins spridningsfas gäller så gott som alla offentliga lokaler, läroanstalter på andra stadiet, såsom gymnasier och yrkesskolor samt skolor med årskurs 6-10. 

I grundskolor rekommenderas användning av ansiktsskydd för personal, alla över 12 år som besöker skolorna samt elever i årskurs 6-10, om det inte finns ett särskilt hälsoskäl som hindrar användning av ansiktsskydd. 

Gymnasierna önskar att de studerande och personalen ska ta den utvidgade rekommendationen om ansiktsskydd på allvar och följa den, om de inte har ett särskilt hälsorskäl att inte använda ansiktsskydd. Även för besökarna rekommenderas ansiktsskydd. 

Mer information: Ansiktsskydd i bruk vid huvudstadsregionens läroanstalter på andra stadiet

Motion och kultur

Alla lokaler för inomhusidrott, förutom ledd hobbyverksamhet för barn och unga som är födda 2001 år eller senare, är stängda tillsvidare. Det här innebär t.ex. simhallar, ishallar och motionssalar.

Simhallar som har öppnats begränsat för 1955 födda och äldre från och med den 17 maj 2021 öppnas för fri användning från och med den 1 juni 2021.

Hobbyverksamhet för vuxna möjliggörs utomhus i begränsad omfattning. Tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för vuxna kan genomföras utomhus från och med den 1 juni 2021.

Grupper för idrott och motion utomhus för seniorer började 17.5, men alla stadens grupper för idrott och motion inomhus för vuxna och seniorer har avbrutits.

Videor och länkar om hur man kan träna hemma har sammanställts på sidan espoo.fi/omatoimiliikunta.

Esbo arbis övergår till distansundervisning eller inhiberar kursgånger om distansundervisning inte är möjlig. Begränsningarna gäller 30.11.2020-30.4.2021.

Esbo stad ställer in alla kulturevenemang till 31.5. och alla kulturhus och stadsmuseet är stängda. Beslutet gäller t.ex. Tapiola Sinfoniettas alla konserter samt alla evenemang i Sellosalen, Kannusalen, Esbo kulturcentrum, Vindängensalen, Utställningscentret WeeGee och Barnkulturcentret Aurora. Biblioteken har begränsad service. 

Invånaranvändning av lokaler 

Mer information: 

koulutilavaraukset@espoo.fi

varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi

Grundläggande konstundervisning

I Esbos, Helsingfors, Vandas och Grankullas kommunala lokaler tillåts hobbyverksamhet enligt de riktlinjer som huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har dragit upp.