Coronavaccineringen av boende och personal på vårdhem inleds

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
12-01-2021 kl. 18.16

Vaccineringarna mot coronaviruset i Esbo fortsätter. Vaccineringen av personal och boende på vårdhem för äldre inleds denna vecka. Dessutom inleds vaccineringen av personalen på Samarias infektionsstation, personalen som tar coronaprover och personalen inom den prehospitala akutsjukvården. Senaste vecka vaccinerades personal på Esbo sjukhus. 

Enligt Institutet för hälsa och välfärds nationella vaccinationsordning hör de boende som får omsorg dygnet runt till de första grupper som vaccineras, liksom personal som vårdar coronapatienter och personal som jobbar inom omsorgstjänster. 

I Esbo finns närmare 40 vårdhem för äldre med sammanlagt omkring 1 350 boende. Målet är att alla invånare i vårdhemmen ska få de två vaccindoser som behövs under januari och februari. Tidtabellen för de enskilda vårdhemmen klarnar under den närmaste tiden och vi informerar varje vårdhem separat. 

- Vi är glada att vi kommer igång med vaccineringen av boende och personal. Trots att vaccineringen inleds vill vi påminna om att vårdhemmen fortfarande följer noggranna skyddsåtgärder och hygienanvisningar, säger äldreomsorgsdirektören Matti Lyytikäinen. 

Besöken på vårdhem fortsätter med specialarrangemang 

Besök på vårdhem ordnas fortfarande med specialarrangemang och besökare ska alltid komma överens om besöket i förväg. Besökare måste använda mun-nässkydd under hela besöket. Personer med symtom på luftvägsinfektion kan inte komma på besök. 

Vi uppmuntrar nära och kära att vara i kontakt med de boende i första hand till exempel per telefon eller videosamtal. Vi tackar de anhöriga och närstående för förståelse och samarbete. 

Vaccineringarna fortsätter – mer information när tidtabellerna klarnar 

Vaccineringarna fortsätter allt efter att vi får tillgång till mer vaccin. Tidtabellen påverkas bland annat av tillgången till vaccin och på vaccinleveranser. Till en början kommer det endast begränsade mängder vaccin till Finland och därför vaccineras vissa prioriterade grupper först.  

Efter att hälsovårdspersonal som vårdar coronapatienter, personal på vårdhem och de boende på vårdhem blivit vaccinerade erbjuds vaccinet åt äldre och personer som har någon sjukdom som utsätter dem för allvarlig coronavirussjukdom. Därefter vaccineras den övriga befolkningen.  

Vi informerar närmare om arrangemangen och tidtabellerna för vaccineringarna allt efter att de framskrider. En mer allmän vaccinering av personal och befolkningen kommer uppskattningsvis igång vårvintern eller våren 2021.  

Aktuell information om coronavaccinationer: esbo.fi/coronavaccinering