Visa hänsyn i coronatider

 • Tvätta händerna ofta. Tvätta händerna med tvål och/eller handsprit. 
 • Hosta och nys i en engångsnäsduk eller i ärmen.   
 • Rör dig inte bland andra människor om du ens har lindriga symtom.
 • Undvik trängsel och håll avstånd till andra. Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd (2 m).
 • Undvik att röra dig i allmänna lokaler och undvik onödig kontakt med ytor (t.ex. räcken) utanför hemmet. Smittan sprids lätt på platser där det rör sig många människor.

Använd ansiktsskydd  

 • i allmänna lokaler och fortskaffningsmedel, på tillställningar, på arbetsplatsen, i hobbyer, i butiken och vid tjänster på platsen

Du behöver inte använda ansiktsskydd om du har ett hälsoskäl.

Begränsa dina nära kontakter med andra människor

 • Ordna inte och delta inte i stora sammankomster. Coronaviruset har spridit sig på fester, samkväm, religiösa sammankomster och idrottsplaner och vid vistelse i köpcenter.
 • Privata sammankomster bör inte ordnas (t.ex. studentfester, familje- och släkttillställningar).
 • Nära kontakter ska begränsas till familjen eller de närstående som kan jämställas med familjen. Det rekommenderas att andra privata möten eller familjeträffar inte ska ordnas. På begravningar eller minnesstunder bör enligt rekommendationen bara de allra närmaste delta.

Följ karantänanvisningarna

 • Följ anvisningarna för karantän om du väntar på att coronatestas eller väntar på resultatet av testet eller om du har exponerats för corona. Anvisning för personer som förordnats i karantän i sitt hem
 • Det är straffbart att bryta mot ett förordnande om karantän som utfärdats av en myndighet för smittsamma sjukdomar.

Gå på coronatest

Alla som har symtom som kan tyda på coronaviruset får och bör gå på test.  

 • Du kan själv boka en tid för testet på e-tjänsten koronabotti.hus.fi/sv
 • Ring Esbo stads coronarådgivning, tfn 09 816 346 00 mån–fre kl. 7–18, lör–sön kl. 9–15. Under andra tider ring Jourhjälpen, tfn 116 117.
 • Du kan också bedöma dina symtom på tjänsten Omaolo. Du får anvisningar utifrån dina symtom.

Coronainstruktioner (pdf, 70 Kt)

Mer information: www.esbo.fi/coronaviruset

Anvisningar om coronaviruset på olika språk: esbo.fi/coronainstruktioner