Koronasmitta i ungdomslokaler – gå och testa dig om du har ens små symtom

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
05-11-2020 kl. 14.43

Flera personer med coronavirussmitta har vistats i ungdomslokalerna i Träskända, Kyrkträsk, Alberga och Södrik. Sju personer har hittills testats positiva för coronaviruset. Dessutom har flera personer med symtom testats, men deras resultat har ännu inte kommit.  

Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar utreder och spårar smittkedjor och flera personer har blivit satta i hemkarantän. Enheten för smittsamma sjukdomar kontaktar de exponerade vars identitet de känner till. Eftersom man inte känner till alla exponerade går det inte att nå dem och en del bor på andra orter. Därför informerar vi nu offentligt om möjlig exponering och ber att meddelandet sprids.

Boka tid för coronatest

Alla som besökt de ovan nämnda ungdomslokalerna förra veckan eller den här veckan samt deras närstående uppmanas att låta coronatesta sig om de har ens små symtom som kan tyda på coronavirussmitta. Symtomen kan vara feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- eller smaksinne, diarré eller magont utan annan uppenbar orsak.

 • Om du har symtom, boka tid för testning via Coronaguiden.
   
 • Om du hellre bokar tid per telefon, ring Esbo stads nummer för coronarådgivning och tidsbokning på tfn 09 816 34600 (mån–fre kl. 7–18 och lör–sön kl. 9–15). Under andra tider ring Jourhjälpen, tfn 116 117.
   
 • Du kan också bedöma dina symtom på tjänsten Omaolo. Du får anvisningar utifrån dina symtom.

Visa hänsyn till dina medmänniskor: Kom ihåg ansiktsskydd, säkerhetsavstånd och en god hygien!

Nu är det viktigt att vi alla sörjer för vår egen och för andras hälsa, så att coronaviruset inte sprids.

 1. Använd ansiktsskydd! Rekommendationen om ansiktsskydd gäller alla som fyllt 15 år, också under fritiden i ungdomslokalerna.
 2. Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd. Kom ihåg att hålla ett avstånd på 1–2 meter till alla andra.
 3. Tvätta dina händer ofta. Använd tvål eller vid behov handsprit.
 4. Om du har symtom, ens små, stanna hemma.

Coronaviruset smittar lätt och därför är det viktigt att vi skyddar oss ordentligt. Ta hand om dig, dina nära och kära och alla andra människor.

Läs mera om coronaviruset: esbo.fi/coronaviruset

Anvisningar om coronaviruset på olika språk: esbo.fi/coronainstruktioner