Besök på 15 minuter på Esbo sjukhus

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
27-11-2020 kl. 8.42

Från 25.11.2020 kan nära anhöriga besöka patienter som vårdas på Esbo sjukhus under 15 minuters tid.

Esbo har övergått till coronaepidemins spridningsfas. För att säkerställa patienternas trygghet begränsar vi besöken på Esbo sjukhus.

Vi uppmuntrar andra närstående att hålla kontakt med patienterna per telefon eller till exempel genom videosamtal.

Anvisningar för besökare

 • Besökstiderna på Esbo sjukhus avdelningar är varje dag kl. 11– 13 och kl. 15–19. Morgonen och början av eftermiddagen är reserverade för undersökningar och ingrepp. 
 • Avdelningen för vård i livets slutskede Villa Glims tar emot besökare varje dag kl. 10–19. 
 • Kom alltid överens om ditt besök på förhand. När du anländer tar avdelningspersonalen emot dig vid avdelningens dörr och följer dig till patientrummet.   
 • Högst två nära anhöriga kan komma på besök samtidigt och stanna i högst 15 minuter. 
 • När du kommer på besök måste du vara helt frisk, det vill säga du får inte ha några symtom på coronavirussmitta, såsom feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- eller smaksinnet, diarré eller magont utan annan uppenbar orsak.
 • För att garantera säkerheten för andra patienter på sjukhuset är det inte tillåtet att tillbringa tid i avdelningens gemensamma lokaler under besöket.  
 • Under hela besöket, också i patientrummet, måste du använda mun- och nässkydd, som du får på sjukhuset.   
 • Sköt om god handhygien under besöket. Personalen ger dig anvisningar. 

Du kan inte besöka Esbo sjukhus om   

 • du har ens lindriga symtom på infektionssjukdom, såsom snuva, hosta, huvudvärk, feber eller diarré   
 • du är isolerad på grund av coronavirussmitta   
 • du har satts i karantän på grund av exponering för coronaviruset   
 • du är i frivillig karantän efter en utlandsresa (uppdaterad anvisning på Institutet för hälsa och välfärds webbplats).  

Vi informerar senare om praxis för besök vid jul och nyår.

Vi tackar våra patienters närstående och anhöriga för deras samarbete och tålamod.