Besök på boendeenheter och vårdhem genomförs med specialarrangemang

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
19-11-2020 kl. 15.02

Våra boendes säkerhet är viktig för oss. På grund av coronasituationen ska man vara omsorgsfull och försiktig.

Vi rekommenderar att de boende i första hand träffar besökare utomhus. Om en boende inte ens med assistans kan gå ut eller besöket inte lyckas på grund av vädret, genomförs besöket inomhus med specialarrangemang.

Anvisningar för besökare

Vi önskar att du avtalar om besöket med personalen senast dagen före besöket. Vi önskar att du besöker ett vårdhem för seniorer kl. 13–18. I andra boendeenheter kan besök också ordnas under andra tider.

Personalen tar emot dig och visar var du kan tvätta eller desinficera händerna. Personalen ger ett ansiktsskydd och instruerar dig att använda det på rätt sätt. Sedan ledsagar personalen dig till den boende.

Om du träffar en boende inomhus ska du under besöket hålla dig inne i den boendes bostadsrum. Du kan inte vistas i gemensamma lokaler, detta för att skydda de andra boende.

Du ska använda ansiktsskyddet inomhus under hela besöket och hålla två meters avstånd om det bara är möjligt.

Utomhus är det inte obligatoriskt att använda ansiktsskydd, men kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd. Om du inte kan hålla säkerhetsavstånd utomhus, ska du också då använda ansiktsskydd.

Du kan inte besöka ett boende om

  • du har ens lindriga symtom på infektionssjukdom, såsom snuva, hosta, huvudvärk, feber eller diarré 
  • du är isolerad på grund av coronavirussmitta 
  • du är i karantän på grund av exponering för coronaviruset 
  • du är i frivillig karantän efter en utlandsresa: Institutet för hälsa och välfärd: Resor och coronaviruspandemin

Personalen på boendeenheten kontrollerar att du inte har symtom som tyder på luftvägsinfektion.

Våra besöksanvisningar bygger på Institutet för hälsa och välfärds uppdaterade anvisningar

Institutet för hälsa och välfärd:
Besök vid långtidsvårdens och -omsorgens verksamhetsenheter under coronavirustider 

Institutet för hälsa och välfärd:
Bekämpning av coronavirussmitta i långtidsvårdens och -omsorgens verksamhetsenheter 

Vi tackar dem som besöker våra boende för samarbete och tålamod.