En stor del av Esbos kulturevenemang ställs in fram till 13.12 – biblioteken och museerna håller öppet

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
20-11-2020 kl. 16.06

Coronasamordningsgruppen för huvudstadsregionen konstaterade 19.11. att huvudstadsregionen befinner sig i coronepidemins spridningsfas. För att bromsa epidemin fastställde städerna, Institutet för hälsa och välfärd och HUS 20.11.2020 att det maximala antalet deltagare per offentlig tillställning inomhus ska begränsas till 20 personer. Detta gäller i huvudstadsregionen från 23.11.2020 i tre veckor framåt. Beslutet om begränsningarna fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Läs mer i nyheten om riktlinjen

I och med samordningsgruppens riktlinjer ställer Esbo stad in alla kulturevenemang för över 20 personer under perioden 23.11.2020–13.12.2020. Beslutet gäller t.ex. Tapiola Sinfoniettas alla konserter samt alla evenemang i Sellosalen, Kannusalen, Esbo kulturcentrum, Vindängensalen och Barnkulturcentret Aurora.

Biblioteken och museerna håller öppet enligt normala öppettider, och i dem följs gällande rekommendationer om bland annat ansiktsskydd och säkerhetsavstånd.

”Med tanke på människornas välbefinnande är det viktigt att inte alla kulturtjänster behöver stänga och att vi trots epidemiläget kan hålla biblioteken och museerna öppna. Det är emellertid av största vikt att människor kommer ihåg att använda ansiktsskydd och att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd när de besöker museer och bibliotek”, säger kulturdirektör Susanna Tommila.

Alla kultur- och konstinstitutioner som verkar i Esbo följer riktlinjerna.

Alla stadens nyheter och meddelanden om coronasituationen finns på adressen esbo.fi/coronaviruset.