Övrig coronainfo

Kundtjänst

Hälften av stadens servicepunkter öppna – sköt dina kontakter på distans om du kan.

Vi ber dig i första hand besöka servicepunkterna endast om det är nödvändigt. Vi hjälper dig också kortvarigt att sköta kontakter med myndigheter på våra kunddatorer. Datorstöd på platsen ges endast till kunder som använder ansiktsskydd eller visir.

Dessutom ger vi datorstöd på distans: via telefon, chatt eller videochatt.

Det är inte tillåtet att besöka servicepunkterna om man har de minsta symtom på förkylning eller magsjuka. Då kan man sköta ärenden per telefon eller på chatt. Det allmänna rådgivningsnumret och chattjänsten finns på adressen www.esbo.fi/kundtjänst.

Hur sköter man ärenden på distans utan närkontakt?

Tjänster för företagare och företag

Företagare, Business Espoos experter hjälper dig med utmaningar från coronapandemin. Business Espoo betjänar dig tills vidare via distansförbindelse, per e-post och per telefon.

Informationspaket om tjänster för företagare och företag under coronapandemin.

Smart chattbot inledde rådgivning om coronaviruset på många språk

Esbo stad testar en smart, lärande chattbot med artificiell intelligens, som svarar på frågor på över 100 språk på esbo.fi. Bottens språkkunskaper baserar sig på automatisk översättning från engelska. Det förekommer säkert språkfel, men målet är att översätta det centrala innehållet i varje meddelande. Nyhet