Övrig coronainfo

Kundtjänst

Esbo stads servicepunkter betjänar normalt.

På servicepunkterna följer vi noggrant säkerhetsavstånden och hygienanvisningarna. Vi har skaffat droppskydd och visir för våra anställda som betjänar våra besökare ansikte mot ansikte. På detta sätt förbättrar vi säkerheten för både personal och våra besökare. Vi hoppas att alla sköter sina ärenden i rask takt.

Det är inte tillåtet att besöka servicepunkterna om man har de minsta symtom på förkylning eller magsjuka. Då kan man sköta ärenden per telefon eller på chatt. Det allmänna rådgivningsnumret och chattjänsten finns på adressen www.esbo.fi/kundtjänst.

Hur sköter man ärenden på distans utan närkontakt?

Tjänster för företagare och företag

Företagare, Business Espoos experter hjälper dig med utmaningar från coronapandemin. Business Espoo betjänar dig tills vidare via distansförbindelse, per e-post och per telefon.

Informationspaket om tjänster för företagare och företag under coronapandemin.

Smart chattbot inledde rådgivning om coronaviruset på många språk

Esbo stad testar en smart, lärande chattbot med artificiell intelligens, som svarar på frågor på över 100 språk på esbo.fi. Bottens språkkunskaper baserar sig på automatisk översättning från engelska. Det förekommer säkert språkfel, men målet är att översätta det centrala innehållet i varje meddelande. Nyhet