Säkra besök på vårdhem och Esbo sjukhus

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18-11-2020 kl. 13.20

Coronavirussituationen i Esbo accelererar. Genom säkerhetsåtgärder och avvikande besöksarrangemang kan vi undvika coronasmitta i vårdhem och på Esbo sjukhus. Vi vill försäkra oss om att besök till äldre är säkra.

Coronavirussituationen i Esbo accelererar. Genom säkerhetsåtgärder och avvikande besöksarrangemang kan vi undvika coronasmitta i vårdhem och på Esbo sjukhus.

Nu har det hörts oroväckande uppgifter från vårdhem och Esbo sjukhus om att en del av familjemedlemmarna och de närstående som kommer på besök inte alltid följer säkerhetsanvisningarna.

Familjemedlemmarnas och de närståendes besök är viktiga stunder för dem som bor i vårdhemmen eller vistas på sjukhuset. ”Det är på vårt ansvar att se till att besöken är säkra också för de boende”, säger Esbo stads långvårdschef Elina Kylmänen.

I praktiken innebär det här bland annat att man måste komma överens om besök i förväg. I början och slutet av besöket ber personalen besökarna att tvätta händerna och använda handsprit. Vi rekommenderar ansiktsskydd också på vägen till besöket. Besökarna får ett ansiktsskydd då de kommer på besök och ansiktsskyddet måste användas under hela besöket, också då besökaren är ensam med den boende i bostaden eller i sjukhusets patientrum.

”Jag förstår att det kan kännas obekvämt att använda ansiktsskydd, men det är det bästa sättet att skydda de patienter som är skörast”, säger chefen för Esbo sjukhus Tiina Pahikainen.

Genom att komma överens om besök i förväg kan vi försäkra att det inte samlas för många besökare samtidigt i vårdhemmet eller sjukhuset. Därför kan endast ett begränsat antal besöka oss samtidigt. Genom att begränsa antalet besökare ser vi till att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånden i bostäderna i vårdhemmen och i patientrummen i sjukhuset.

Esbo stads besöksanvisningar bygger på Institutet för hälsa och välfärds anvisningar.

Vi ser till att boende och patienter är säkra: kom ihåg ansiktsskydd, säkerhetsavstånd och en god hygien!

Nu är det viktigt att vi alla sörjer för vår egen och för andras hälsa, så att coronaviruset inte sprids.

  1. Kom överens om besöket i förväg.
  2. Använd ansiktsskydd! Rekommendationen om ansiktsskydd gäller alla som fyllt 15 år, också vid besök till de separata bostäderna i vårdhemmen eller till patientrummen på sjukhuset.
  3. Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd. Kom ihåg att hålla ett avstånd på 1–2 meter till alla andra. Besöken sköts i de boendes eller patienternas rum. Undvik att vistas i allmänna lokaler.
  4. Tvätta händerna i början och slutet av besöket med tvål och vatten och använd handsprit.
  5. Om du har symtom, ens små, stanna hemma. Ring och fråga hur det går och skicka hälsningar per telefon.

Coronaviruset smittar lätt och därför är det viktigt att vi skyddar oss ordentligt. Ta hand om dig, dina nära och kära och alla andra människor.

Läs mera om coronaviruset: esbo.fi/coronaviruset