Coronavaccinering i Esbo

På denna sida informerar vi om hur vaccineringen mot coronaviruset framskrider och om tidsbokningen. Följ nyheterna lägst ner på denna sida.

Vaccinationsordning

I vaccinationstur står.:

 • Esbobor som fyller 45 i år och alla som är äldre än det, det vill säga Esbobor som är födda 1976 eller tidigare. Dessutom vaccinerar vi närståendevårdare till personer som fyller 70 i år eller som är äldre än det, som har ett beslut om stöd för när-ståendevård.
 • Riskgrupp 1 och 2 (enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s definition): 16–69-åringar, det vill säga personer som är födda 1952–2005 som har en sjukdom som ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom Sjukdomar som i mycket hög grad ökar risken för allvarlig coronavirusjukdom (på finska). Din rätt till vaccination i detta skede kontrolleras på vaccinationsstället i Kanta-tjänsten eller i Esbo stads patientdatasystem. Om den som kommer för att vaccineras på grund av en sjukdom inte är klient hos Esbo stads social- och hälsovård eller om det saknas tillgång till uppgifterna i Kanta-tjänsten, ombeds den som ska vaccineras på grund av en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för svår coronavirussjukdom om en annan verifikation, såsom en kopia av sjukjournalen.

Enligt rekommendationen vaccineras först de som löper störst risk för en allvarlig form av covid-19 eller för att dö av sjukdomen och de som löper en betydande risk att exponeras för coronaviruset i sitt arbete. Därefter vaccineras den övriga befolkningen. 

När är det min tur att bli vaccinerad? - En uppskanttning

OBS! Det här är en bedömning som påverkas bland annat av hur mycket vaccin Esbo får samt på hur aktivt varje åldersgrupp tar vaccinet. Ändringar är möjliga! 

 • personer som i år fyller 45-49 år (födda 1972-1976) –  Vecka 19 (10.5. ->). Tidsbokning har öppnats 7.5.
 • personer som i år fyller 40-44 år (födda 1977-1981) – Vecka 22 (31.5.->)
 • personer som i år fyller 35-39 år (födda 1982-1986) – Vecka 23 (7.6.->)
 • personer som i år fyller 30-34 år (födda 1987-1991) – Vecka 25 (21.6.->) 
 • personer som i år fyller 25-29 år (födda 1992-1997) – Vecka 26 (28.6.->)
 • personer som i år fyller 20-24 år (födda 1998-2001) – Vecka28 (12.7.->)
 • 16 år fyllda och personer som i år fyller 17–19 år (födda 2002–2005) – Vecka 29 (19.7 ->) OBS! Personen ska ha fyllt 16 år för att kunna få vaccinet.

Följ informationen på denna sida för att få veta när tidsbokningen öppnas. 

Vacciner

I Esbo används för närvarande två vaccin mot coronaviruset: Pfizer-Biontech Comirnaty och Astra Zeneca Vaxzevria. Vaccinerna används enligt en rekommendation av THL enligt följande:

Pfizer-Biontech Comirnaty

 • personer som i år fyller 70 år eller mera
 • personer som i år fyller 45-64 år
 • 16–64-åringar som hör till riskgrupperna 1 och 2

Astra Zeneca Vaxzevria

 • 65-69-åringar som hör till riskgrupperna 1 och 2
 • övriga 65–69-åringar

Institutet för hälsa och välfärd (THL) gör en linjedragning om att också 65-69-åringar i fortsättningen kan få mRNA-vaccin, Pfizer-Biontech Comirnaty vaccin i Esbo, ifall den som skall vacciners så önskar. 

Enligt försiktighetsprincipen ges  AstraZenecas coronavaccin dock inte till de personer som fyllt 65 år, som har tidigare haft sinustrombos dvs. ventrombos i hjärnan eller heparininducerad trombocytopeni (HIT). Tidigare hjärninfarkt, hjärnblödning eller subaraknoidalblödning är inte ett hinder för vaccinering. Inte heller tidigare lungemboli eller djup ventrombos i t.ex. nedre extremitet är ett hinder för vaccinering. Läs mer från THL:s sida.

Andra dosen

 • Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att de 65–69-åringar som fått sin första vaccinering med Vaxzevria också ska få den andra vaccineringen med samma vaccin. 
 • De som är yngre än 65 år (födda 1957 eller senare) och som fått Vaxzevria vid sin första vaccinering får som sitt andra vaccin Pfizer-BioNTech Comirnatyn.
 • Personer som fåttPfizer-Biontech Comirnatyn vid sin första vaccinering får som sitt andra vaccin Pfizer-BioNTech Comirnatyn

THL ger mer information: Vacciner och coronaviruset.

Vaccinering av personer som haft coronaviruset 

Personer som har haft coronaviruset vaccineras i huvudsak tidigast sex månader efter att de insjuknat. Om du fått ett positivt provresultat kan du boka en vaccineringstid som infaller tidigast sex månader senare, om du står i tur att bli vaccinerad.

Just nu är anvisningen att också personer som redan har haft coronaviruset får två vaccindoser. Om du insjuknar i coronaviruset efter att du har fått den första vaccindosen, får du den andra vaccindosen sex månader efter det positiva provresultatet.

I ljuset av vad vi vet idag är de flesta som insjuknat i coronaviruset skyddade i åtminstone sex månader efteråt. Därför är det inte bråttom med att vaccinera personer som haft coronaviruset.

Om du har svår immunbrist eller använder biologiska antireumatiska läkemedel kan du få vaccinet cirka tre månader efter ett positivt coronavirusprov.

Tidsbokning för vaccinationerna

Om du står i tur, kan du boka en tid för vaccination. För var och en som ska vaccineras bokas en egen tid, men man kan få på varandra följande tider för personer från samma hushåll. 

Om du hör till ovan nämnda grupper:

 • Boka tid i tidsbokningstjänsten på webben på adressen coronavaccinbokning.fi.
  • Nya tider öppnas allt efter att mer vaccin inkommit. Om det inte finns lediga tider, pröva på nytt senare.
  • Inledningsvis kan en tid bokas för den första vaccinationen. En tid till den andra vaccinationen bokas i samband med att man får den första vaccinationen. I ett senare skede kommer det att vara möjligt att boka tid direkt till båda vaccinationerna i tjänsten.
  • Du kan boka tid för en äldre person om du har en officiell fullmakt. 

   Du kan göra en fullmakt för att sköta en annan persons ärenden i webbtjänsten Suomi.fi, där du behöver bankkoder eller mobilcertifikat för att identifiera dig. I tjänsten Suomi.fi kan du ge eller be en annan person om en fullmakt, dvs. rätt att sköta ärenden för egen räkning. Tjänsten Suomi.fi använder sig av fullmakten sköta ärenden inom hälso- och sjukvården. Mer information om suomi.fi fullmakt via denna länk.

 • Om du vill sköta ärendet per telefon, ring vårt tidsbokningsnummer tfn 09 816 34800 (mån–fre kl. 8–18).  ​
  • Ring endast en gång och vänta sedan på att vi ringer upp dig. Återuppringningen kontaktar dig allt eftersom det finns vaccinationstider. Du kan bli tvungen att vänta på återuppringning till och med en vecka eller flera veckor, eftersom vi bara ringer när vi kan erbjuda en vaccinationstid.
  • Närståendevårdare kan tills vidare boka tid endast per telefon.
  • Sms-tjänst för hörselskadade, tfn 040 639 3945.

Vi ger tider endast åt dem som står i tur att vaccineras. Om du inte hör till någon av de ovan nämnda grupperna, ber vi att du ännu inte ringer tidsbokningsnumret utan väntar på din tur. På så sätt undviker vi rusning i tjänsten. Per telefon kan tider endast bokas på numret för bokning av coronavaccinering. Vänligen kontakta inte stadens andra nummer eller tjänster i ärenden som gäller bokning av vaccinationstider.

Avbokning av en tid

Du får en bokningsbekräftelse per e-post eller textmeddelande. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden. Bekräftelsemeddelandet innehåller den nödvändiga länken, tidsbokningskod och pin-kod.  Om du avbokar den första vaccinationstid, annulleras också boostervaccinationen och bägge tidsbokning måste göras på nytt. 

Med hjälp av tidsbokningskoden och pin-koden kan du också endast avboka eller flytta boostervaccinationen. Du kan flytta den i tidsbokningssystemet till en tidsfrist som är 11 veckor från den första vaccinationen till 12 veckor och 5 dagar efter den första vaccinationen. 

Om det är mindre än 5 timmar till din vaccination så kan avbokningen göras endast per telefon.  

Att boka den andra vaccinationen

Om du har fått den första vaccinationsdosen men inte har bokat tid till boostervaccinationen kan du göra detta i tidsbokningssystemet under en tidsfrist som är mellan 11 veckor och 12 veckor 5 dagar från den första vaccinationen.  

I Esbo finns för närvarande fyra vaccinationsplatser:

 • Hagalunds hälsostation (adress Flitarvägen 2)
 • Köpcentret Iso Omena, 2 vån. (adress: Finnviksvägen 1)
  Vaccineringsplatsen i Iso Omena ligger på andra våningen, nedanför servicetorget. Du hittar platsen lättast genom att anlända till köpcentrumet från huvudingången mot Biskopsbron, i den ändan av köpcentret där ingången till metron finns. Om du kommer med bil rekommenderar vi att du kör in i parkeringshallen via Finnviksvägen. Kunder får parkera gratis i två timmar.
 • Fågelberga (adress: Grindbergsgatan 3)
 • Vaccinationsplats på Metroarenan (adress: Idrottsparksvägen 3)

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan använda kollektiva trafikmedel eller kollektiva trafikmedel saknas, kan du ansöka om ersättning för en taxiresa till och från coronavaccineringsplatsen hos Folkpensionsanstalten (FPA). Läs mer FPA ersätter taxiresor som görs för att få coronavaccination.

Vi håller dig uppdaterad om hur vaccineringen framskrider

Vaccineringarna fortsätter allt efter att vi får tillgång till mer vaccin i Esbo. Hur vaccineringarna fortskrider i Esbo beror på när de olika vaccinerna får marknadstillstånd och hur snabbt läkemedelsbolagen kan producera vaccinen samt hur snabbt de kan levereras till Finland.

Vi informerar om vaccineringarna på vår webbplats och dessutom i lokala medier, till exempel i tidningen Länsiväylä och Hufvudstadsbladet. Vi skickar ett kallelsebrev om vaccineringen och anvisningar om hur man bokar tid per post till alla Esbobor som i år fyller 70 år och äldre.

 • Alla som vill kommer att vaccineras.
 • Vaccinet och vaccineringen är gratis för alla.
 • Det är frivilligt att låta vaccinera sig.

Uppföljning av coronavaccinationerna

Vaccinering av personal inom social- och hälsovården

Personal på bäddavdelningar och jouravdelningar som behandlar coronapatienter samt personal inom akutvården Vaccineringen började vecka 1.
Personal på infektionsmottagningar som sköter coronapatienter samt personal på coronaprovtagningen Vaccineringen började vecka 2.
Personal på vårdhem med dygnetruntomsorg för äldre Vaccineringen började vecka 2.

Hemvårdens personal

Vaccineringen började vecka 4.
Annan personal inom socialvårdens boendetjänster och personal på enheter som ger effektiviserad institutionsvård (t.ex. boendetjänster för personer med funktionsnedsättning) Vaccineringen har inte börjat. När vaccineringen börjar skickas en kallelse via cheferna.
Övrig personal

Vaccineringen har inte börjat.

Vaccinering av befolkningen

Boende på vårdhem med dygnetruntomsorg för äldre Vaccineringen började vecka 2.
Personer som fyller 85 i år och äldre Vaccineringen började vecka 4. Tidsbokningen har öppnat.
80–84-åringar Vaccineringen började vecka 6.
Tidsbokningen har öppnat.
75–79-åringar Vaccineringen började vecka 9
70–74-åringar Vaccineringen började vecka 11. 
Personer under 70 år som har en underliggande sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom.
 • Vaccineringen och tidbokningen har påbörjats för 60-69-åringar vecka 7 och för 50-59-åringarna vecka 8.
 • Tidsbokning för hela riskgrupp började vecka 8
Personer under 70 år som har en underliggande sjukdom som ökar risken för svår coronavirussjukdom.
 • Vaccineringen för 50-69-åringar började vecka 11.
 • Tidsbokning för 18-49-åringar började vecka 12

Hemvårdens klienter

De hemvårdsklienter som i år fyller 70 år och som inte kan ta sig till en vaccinationsplats, samt de personer över 70 år som bor i samma hushåll med dem och närståendevårdare till personer som fyller 70 i år eller som är äldre än det, som har ett beslut om stöd för när-ståendevård. Vaccineringen började vecka 7.

Den övriga befolkningen (över 16 år)
 • Tidsbokning för 65-69-åringar började vecka 14
 • Tidsbokning för 60-64-åringar började vecka 15
 • Tidsbokning för 55-59 åringar började vecka 16
 • Tidsbokning för 50-54 åringar började 29.4., vecka 17.
 • Tidsbokning för 45-49 åringar började 7.5.
Det är ännu inte möjligt att boka tid för 18-44-åringar

Mer information om vaccinerna