Coronavaccinering i Esbo

På denna sida informerar vi om hur vaccineringen mot coronaviruset framskrider och om tidsbokningen. Följ nyheterna lägst ner på denna sida.

Vaccinationsordning

I vaccinationstur står nu:

 • Esbobor som fyller 75 i år och alla som är äldre än det, det vill säga Esbobor som är födda 1946 eller tidigare (vaccin: Pfizer-BioNTech Comirnaty)
  • de ovannämndas närståendevårdare som fått ett beslut om stöd för närståendevård
  • personer över 65 år som bor i samma hushåll som de ovannämnda
  • Vi bedömer att vi kan börja vaccinera 70–74-åringar senast i början av apri.
 • 18–69-åringar, det vill säga personer som är födda 1952–2003 som har en sjukdom som märkbart ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (vaccin: Astra-Zeneca Covid-19).
 • De hemvårdsklienter som i år fyller 70 år eller är äldre och som inte kan ta sig till en vaccinationsplats, samt de personer över 70 år som bor i samma hushåll med dem. (vaccin: Pfizer-BioNTech Comirnaty)

Till en början kommer det endast begränsade mängder vaccin till Finland och därför vaccineras vissa prioriterade grupper först. För närvarande får Esbo två slags vaccin: Pfizer-BioNTech Comirnaty och AstraZeneca Covid-19. Personer över 70 år får vaccinet Pfizer-BioNTech Comirnaty. Vaccinet AstraZeneca Covid-19 ges för närvarande enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisning till 18–69-åringar, men inte till personer över 70 år. På grund av detta inleds vaccineringen av personer som hör till en riskgrupp samtidigt som vaccineringen av äldre. 

Enligt rekommendationen vaccineras först de som löper störst risk för en allvarlig form av covid-19 eller för att dö av sjukdomen och de som löper en betydande risk att exponeras för coronaviruset i sitt arbete. Därefter vaccineras den övriga befolkningen. En mer allmän vaccinering av personal och befolkning kommer uppskattningsvis igång våren 2021.

Tidsbokning för vaccinationerna

Vem kan boka tid för vaccination? För tillfället kan

 • personer som i år fyller 75 år och äldre boka tid för vaccination (det vill säga personer som är födda 1946 eller tidigare). Också deras närståendevårdare som fått ett beslut om stöd för närståendevård kan boka vaccinationstid åt sig själv. Personer över 65 år som bor i samma hushåll som ovanstående kan också i detta skede boka tid för vaccinering mot coronaviruset.
 • 18–69-åringar (det vill säga personer som är födda 1952–2003) som har en sjukdom som märkbart ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom.
 • Hemvårdens personal kommer personligen överens om vaccinering i hemmet med de hemvårdsklienter som i år fyller 70 år eller är äldre och som inte kan ta sig till en vaccinationsplats.

För var och en som ska vaccineras bokas en egen tid, men man kan få på varandra följande tider för personer från samma hushåll.

Om du hör till ovan nämnda grupper:

 • Du kan boka tid i tidsbokningstjänsten på webben på adressencoronavaccinbokning.fi.
  • I det här skedet kan endast personer som är födda 1946 eller tidigare och 18–69-åringar (det vill säga personer som är födda 1952–2003) som har en sjukdom som märkbart ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom boka tid. OBS!  Personer som i år fyller 18-19 år, det vill säga som är födda 2002-2003 som har en sjukdom som märkbart ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom​, kan boka tid per telefon.
  • Nya tider öppnas allt efter att mer vaccin inkommit. Om det inte finns lediga tider, pröva på nytt senare.
  • Inledningsvis kan en tid bokas för den första vaccinationen. En tid till den andra vaccinationen bokas i samband med att man får den första vaccinationen. I ett senare skede kommer det att vara möjligt att boka tid direkt till båda vaccinationerna i tjänsten.
  • Du kan boka tid för en äldre person om du har en officiell fullmakt. 

   Du kan göra en fullmakt för att sköta en annan persons ärenden i webbtjänsten Suomi.fi, där du behöver bankkoder eller mobilcertifikat för att identifiera dig. I tjänsten Suomi.fi kan du ge eller be en annan person om en fullmakt, dvs. rätt att sköta ärenden för egen räkning. Tjänsten Suomi.fi använder sig av fullmakten sköta ärenden inom hälso- och sjukvården. Mer information om suomi.fi fullmakt via denna länk.

 • Om du vill sköta ärendet per telefon, ring vårt tidsbokningsnummer tfn 09 816 34800 (mån–fre kl. 8–18).  ​
  • Ring endast en gång och vänta sedan på att vi ringer upp dig. Återuppringningen kontaktar dig allt eftersom det finns vaccinationstider. Du kan bli tvungen att vänta på återuppringning till och med en vecka eller flera veckor, eftersom vi bara ringer när vi kan erbjuda en vaccinationstid.
  • Närståendevårdare och andra personer över 65 år som bor i samma hushåll kan tills vidare boka tid endast per telefon.
  • Personer som i år fyller 18-19 år, det vill säga som är födda 2002-2003 som har en sjukdom som märkbart ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom, kan tills vidare boka tid endast per telefon.

Vi ger tider endast åt dem som står i tur att vaccineras. Om du inte hör till någon av de ovan nämnda grupperna, ber vi att du ännu inte ringer tidsbokningsnumret utan väntar på din tur. På så sätt undviker vi rusning i tjänsten. Per telefon kan tider endast bokas på numret för bokning av coronavaccinering. Vänligen kontakta inte stadens andra nummer eller tjänster i ärenden som gäller bokning av vaccinationstider.

I Esbo finns för närvarande fyra vaccinationsplatser:

 • Hagalunds hälsostation (adress Flitarvägen 2), vaccin: Pfizer-BioNTech Comirnaty
 • Köpcentret Iso Omena, 2 vån. (adress: Finnviksvägen 1), vacciner: Pfizer-BioNTech Comirnaty och Astra-Zeneca Covid-19.
  Vaccineringsplatsen i Iso Omena ligger på andra våningen, nedanför servicetorget. Du hittar platsen lättast genom att anlända till köpcentrumet från huvudingången mot Biskopsbron, i den ändan av köpcentret där ingången till metron finns. Om du kommer med bil rekommenderar vi att du kör in i parkeringshallen via Finnviksvägen. Kunder får parkera gratis i två timmar.
 • Fågelberga (adress: Grindbergsgatan 3), vacciner: Pfizer-BioNTech Comirnaty och Astra-Zeneca Covid-19
 • Vaccinationsplats på Metroarenan (adress: Idrottsparksvägen 3) vaccin: Astra-Zeneca Covid-19.

Vi håller dig uppdaterad om hur vaccineringen framskrider

Vaccineringarna fortsätter allt efter att vi får tillgång till mer vaccin i Esbo. Hur vaccineringarna fortskrider i Esbo beror på när de olika vaccinerna får marknadstillstånd och hur snabbt läkemedelsbolagen kan producera vaccinen samt hur snabbt de kan levereras till Finland.

Vi informerar om vaccineringarna på vår webbplats och dessutom i lokala medier, till exempel i tidningen Länsiväylä. Vi skickar ett kallelsebrev om vaccineringen och anvisningar om hur man bokar tid per post till alla Esbobor som i år fyller 70 år och äldre.

 • Alla som vill kommer att vaccineras.
 • Vaccinet och vaccineringen är gratis för alla.
 • Det är frivilligt att låta vaccinera sig.

Uppföljning av coronavaccinationerna

Vaccinering av personal inom social- och hälsovården

Personal på bäddavdelningar och jouravdelningar som behandlar coronapatienter samt personal inom akutvården Vaccineringen började vecka 1.
Personal på infektionsmottagningar som sköter coronapatienter samt personal på coronaprovtagningen Vaccineringen började vecka 2.
Personal på vårdhem med dygnetruntomsorg för äldre Vaccineringen började vecka 2.

Hemvårdens personal

Vaccineringen började vecka 4.
Annan personal inom socialvårdens boendetjänster och personal på enheter som ger effektiviserad institutionsvård (t.ex. boendetjänster för personer med funktionsnedsättning) Vaccineringen har inte börjat. När vaccineringen börjar skickas en kallelse via cheferna.
Övrig personal

Vaccineringen har inte börjat.

Vaccinering av befolkningen

Boende på vårdhem med dygnetruntomsorg för äldre Vaccineringen började vecka 2.
Personer som fyller 85 i år och äldre Vaccineringen började vecka 4. Tidsbokningen har öppnat.
80–84-åringar Vaccineringen började vecka 6.
Tidsbokningen har öppnat.
75–79-åringar Vaccineringen började 1.3.2021 
70–74-åringar Vaccineringen börjar uppskattningsvis i början av april.
Det är ännu inte möjligt att boka tid.
Personer under 70 år som har en underliggande sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Vaccineringen och tidbokningen har påbörjats för 60-69-åringar vecka 7 och för 50-59-åringarna vecka 8. Tidsbokning är möjligt för hela riskgrupp på webben från 26.2. och per telefon från 1.3.
Personer under 70 år som har en underliggande sjukdom som ökar risken för svår coronavirussjukdom. Vaccineringen har inte börjat. Det är ännu inte möjligt att boka tid.

Hemvårdens klienter

De hemvårdsklienter som i år fyller 70 år och som inte kan ta sig till en vaccinationsplats, samt de personer över 70 år som bor i samma hushåll med dem. Vaccineringen började vecka 7.

Den övriga befolkningen (över 16 år) Vaccineringen har inte börjat.
Det är ännu inte möjligt att boka tid.

Mer information om vaccinerna