Coronavaccinering i Esbo

På denna sida informerar vi om hur vaccineringen mot coronaviruset framskrider och om tidsbokningen. Följ nyheterna lägst ner på denna sida.

Aktuell

Vaccinationsordning

 • Esbobor som är 16 år och alla som är äldre än det, det vill säga Esbobor som är födda 2005 eller tidigare.
  • Personen ska ha fyllt 16 år för att kunna få vaccinet.
  • Du ska ha fyllt 16 år för att kunna boka tid för vaccinering i tidsbokningssystemet på webben. Du kan boka tid för vaccinering per telefon innan du fyllt 16 år, men vid tidpunkten när du blir vaccinerad ska du vara 16 år.
 • 12-15 åringar i riskrupper 1 och 2 

Enligt rekommendationen vaccineras först de som löper störst risk för en allvarlig form av covid-19 eller för att dö av sjukdomen och de som löper en betydande risk att exponeras för coronaviruset i sitt arbete. Därefter vaccineras den övriga befolkningen. 

Tidsbokning för vaccinationerna

Boka tid i tidsbokningstjänsten på webben på adressen coronavaccinbokning.fi.

 • Nya tider öppnas allt efter att mer vaccin inkommit. Om det inte finns lediga tider, pröva på nytt senare.
 • Du kan boka tid direkt till båda vaccinationerna i tjänsten.

Om du vill sköta ärendet per telefon, ring vårt tidsbokningsnummer tfn 09 816 34800 (mån–fre kl. 8–18).  ​

 • Ring endast en gång och vänta sedan på att vi ringer upp dig. Återuppringningen kontaktar dig allt eftersom det finns vaccinationstider.
 • Närståendevårdare kan tills vidare boka tid endast per telefon.
 • Sms-tjänst för hörselskadade, tfn 040 639 3945.

För var och en som ska vaccineras bokas en egen tid, men man kan få på varandra följande tider för personer från samma hushåll. Om du inte anländer till din vaccinationstid inom 15 minuter från den reserverade tiden, ställs tiden in och du måste reservera en ny tid.

Du kan komma till coronavaccinationsstället i Iso Omena utan tidsbokning för att få den första vaccindosen

Från och med måndag 19 juli kan du komma till coronavaccinationsstället i Iso Omena för att få din första dos av coronavaccinet utan tidsbokning på vardagar kl. 9.30–11.30 och kl. 12.15–14.00. Alla Esbobor som är 16 år eller äldre kan få vaccinet, det vill säga personer som är födda år 2005 eller tidigare, samt 12–15-åringar som hör till riskgrupp 1 eller 2 enligt Institutets för hälsa och välfärd definition. Du får samtidigt en tid för påfyllnadsdosen.

Observera att du endast får den första vaccindosen utan tidsbokning. Vi ger inga påfyllnadsdoser utan tidsbokning. Antalet vacciner som ges per dag varierar.

Köpcentret Iso Omena, vån. 2 (Finnviksvägen 1)
Vaccinationsstället finns på andra våningen i köpcentret, i nedre våningen av servicetorget i Iso Omena. Det enklaste sättet att ta sig till vaccinationsstället är att gå in i köpcentret via huvudingången mot metrostationen på Biskopsbron. De som kommer med bil rekommenderas att köra in i parkeringshallen via Finnviksvägen. Parkeringen är gratis för kunder de två första timmarna.

Boka tid för en annan på coronavaccinbokning.fi

Du kan boka tid för ditt barn under 18 år i det elektroniska tidsbokningssystemet coronavaccingbokning.fi. För att kunna uträtta ärenden på tjänstens vägnar krävs stark autentisering t.ex. med nätsbankkoder.

Du kan boka tid för en äldre person på coronavaccinbokning.fi om du har en officiell fullmakt. Du kan göra en fullmakt för att sköta en annan persons ärenden i webbtjänsten Suomi.fi, där du behöver bankkoder eller mobilcertifikat för att identifiera dig. I tjänsten Suomi.fi kan du ge eller be en annan person om en fullmakt, dvs. rätt att sköta ärenden för egen räkning. Tjänsten Suomi.fi använder sig av fullmakten sköta ärenden inom hälso- och sjukvården. Mer information om suomi.fi fullmakt via denna länk.

Avbokning av en tid

Du får en bokningsbekräftelse per e-post eller textmeddelande. Bekräftelsemeddelandet innehåller också anvisningar för ombokning av tiden. Bekräftelsemeddelandet innehåller den nödvändiga länken, tidsbokningskod och pin-kod.  Om du avbokar den första vaccinationstid, annulleras också boostervaccinationen och bägge tidsbokning måste göras på nytt. 

Med hjälp av tidsbokningskoden och pin-koden kan du också endast avboka eller flytta boostervaccinationen. Du kan flytta den i tidsbokningssystemet till en tidsfrist som är 8 veckor från den första vaccinationen till 12 veckor och 5 dagar efter den första vaccinationen. 

Om det är mindre än 5 timmar till din vaccination så kan avbokningen göras endast per telefon.  

Att boka den andra vaccinationen

Om du har fått den första vaccinationsdosen men inte har bokat tid till boostervaccinationen kan du göra detta i tidsbokningssystemet under en tidsfrist som är mellan 8 veckor och 12 veckor 5 dagar från den första vaccinationen.  

Vacciner

Majoriteten av esboborna vaccineras med vaccinet Pfizer-BioNTech Comirnaty.

Endast de som är födda 1952–1956 (det vill säga de som i år fyller 65–69 år) kan välja vaccinet AstraZeneca Vaxzevria. Också den ovannämnda gruppen kan dock välja att bli vaccinerad med Pfizer-BioNTech Comirnaty.

Läs mer om vaccinen mot coronaviruset på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.

Boostervaccin (andra vaccindosen)

 • Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att de 65–69-åringar som fått sin första vaccindos med vaccinet Astra Zeneca Vaxzevria också ska få sin andra dos med samma vaccin, om det inte framkommit medicinska skäl som hindrar det. Om du vill kan du få ett boostervaccin med Pfizer-BioNTech Comirnaty.
  • Observera att Astra Zenecas boostervaccinationsintervall är 8 veckor. Om du har fått 8 veckor efter det 1: a vaccinet ska du ta Astra Zenecas vaccin. Du kan inte byta vaccin längre på vaccinationsplatsen.
  • Om du vill byta till andra dos av Pfizer-BioNTech Comirnaty, måste du flytta boostertiden 8 - 12 veckor efter den första dosen.
 • De som är yngre än 65 år (födda 1957 eller senare) och som fått Astra Zeneca Vaxzevria vid sin första vaccinering får som sitt andra vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty.
 • De som fått sin första vaccinering med Pfizer-BioNTech Comirnaty får också sin andra dos med samma vaccin.


Den som ska studera eller arbeta utomlands kan få den andra vaccindosen snabbare

Städerna i huvudstadsregionen har kommit överens om att personer som ska arbeta eller studera utomlands kan få den andra vaccindosen enligt en snabbare tidtabell. För att kunna anmäla dig till en väntelista ska studentutbytet eller utlandsuppdraget vara bekräftat, inte bara planerat. Utlandsvistelsen ska pågå i minst tre månader. Den första och den andra dosen ska ges med minst tre veckors mellanrum. Fritidsresor berättigar inte till en plats på väntelistan.

Du kan komma med på väntelistan genom att fylla i denna blankett (på finska).  Utifrån uppgifterna på blanketten bedömer experter om du kan få din andra vaccindos tidigare. Om du är berättigad till vaccinering enligt snabbare tidtabell, läggs du till på väntelistan. Vi ringer upp dig för att boka tid. Också familjemedlemmar som följer med utomlands kan få den andra vaccindosen tidigare.

Vaccinering av personer som haft coronaviruset 

Personer som har haft coronaviruset vaccineras i huvudsak tidigast åtta veckor efter att de insjuknat. Om du fått ett positivt provresultat kan du boka en vaccineringstid som infaller tidigast  senare, om åtta veckor står i tur att bli vaccinerad.

Just nu är anvisningen att också personer som redan har haft coronaviruset får två vaccindoser. Om du insjuknar i coronaviruset efter att du har fått den första vaccindosen, får du den andra vaccindosen åtta veckor efter det positiva provresultatet.

I ljuset av vad vi vet idag är de flesta som insjuknat i coronaviruset skyddade i åtminstone sex månader efteråt. Därför är det inte bråttom med att vaccinera personer som haft coronaviruset.

I Esbo finns för närvarande fyra vaccinationsplatser:

 • Hagalunds hälsostation (adress Flitarvägen 2)
 • Köpcentret Iso Omena, 2 vån. (adress: Finnviksvägen 1)
  Vaccineringsplatsen i Iso Omena ligger på andra våningen, nedanför servicetorget. Du hittar platsen lättast genom att anlända till köpcentrumet från huvudingången mot Biskopsbron, i den ändan av köpcentret där ingången till metron finns. Om du kommer med bil rekommenderar vi att du kör in i parkeringshallen via Finnviksvägen. Kunder får parkera gratis i två timmar.
 • Fågelberga (adress: Grindbergsgatan 3)
 • Vaccinationsplats på Metroarenan (adress: Idrottsparksvägen 3)

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan använda kollektiva trafikmedel eller kollektiva trafikmedel saknas, kan du ansöka om ersättning för en taxiresa till och från coronavaccineringsplatsen hos Folkpensionsanstalten (FPA). Läs mer FPA ersätter taxiresor som görs för att få coronavaccination.

Du kan få coronavaccinet hemma

Fortast får du coronavaccinet på en vaccinationsplats, men om du inte kan ta dig till vaccinationsplatsen kan du få vaccinet hemma. Esbobor i alla åldrar som står i tur att bli vaccinerade kan höra sig för hos Seniorrådgivningen Nestor om möjligheten att få coronavaccinet hemma. Nestor intervjuar den som ska vaccineras eller en närstående och tar del av patientuppgifterna. Utifrån dessa uppgifter hänvisar Nestor antingen till en vaccinationsplats eller vaccination hemma. Underliggande sjukdomar, användningen av hjälpmedel, ålder eller rädsla utgör inte hinder för att bli vaccinerad på vaccinationsplatsen.

EU:s coronavaccinationsintyg finns på Mina Kanta-sidorna

EU:s coronavaccinationsintyg finns tillgängligt på Mina Kanta-sidorna från 22.6. Intyget borde synas på Mina Kanta-sidorna senast inom en vecka efter vaccinationen. 

Det har förekommit problem med att skapa coronavaccinationsintyg. Största delen av problemen har lösts, men för en del syns intygen ännu inte trots korrigeringarna. Om ditt intyg inte syns på Mina Kanta-sidorna, skicka e-post till adressen koronarokotustodistus@espoo.fi. Skriv i meddelandet ditt namn och födelsedatum i formen xx.xx.xxxx samt ditt telefonnummer. Skicka aldrig din personbeteckning per e-post. Meddelanden som kommer in till den ovan nämnda e-postadressen prioriteras så att de mest brådskande fallen behandlas först. 

Om du absolut nödvändigt behöver ett intyg, men ett sådant inte finns på Mina Kanta-sidorna, kontakta Esbo stads coronavirusnummer. Du kan lämna ett meddelande om att du önskar bli uppringd på tfn 09 816 34600, vardagar kl. 7–18 och lör–sön kl. 9–15.

Ett intyg över det senaste negativa resultatet av coronatest kan fås på adressen koronatietoni.fi/sv

I juli utvidgas det europeiska coronaintyget (EU Digital Covid Certificate) så att det innehåller också ett intyg över resultat av coronatest och ett intyg över genomgången coronavirussjukdom. Läs mer om EU:s coronavaccinationsintyg på Esbo stads webbplats eller på Mina Kanta-sidorna.

Information om vaccinationer

 • Alla som vill kommer att vaccineras.
 • Vaccinet och vaccineringen är gratis för alla.
 • Det är frivilligt att låta vaccinera sig.

Klicka på rubriken nedan så ser du närmare uppgifter om hur vaccineringarna framskrider. Du kan kontrollera hur vaccinationen av olika åldersgrupper i Esbo framskrider på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Uppgifterna uppdateras dagligen.

Uppföljning av coronavaccinationerna

Vaccinering av personal inom social- och hälsovården

Personal på bäddavdelningar och jouravdelningar som behandlar coronapatienter samt personal inom akutvården Vaccineringen började vecka 1.
Personal på infektionsmottagningar som sköter coronapatienter samt personal på coronaprovtagningen Vaccineringen började vecka 2.
Personal på vårdhem med dygnetruntomsorg för äldre Vaccineringen började vecka 2.

Hemvårdens personal

Vaccineringen började vecka 4.
Annan personal inom socialvårdens boendetjänster och personal på enheter som ger effektiviserad institutionsvård (t.ex. boendetjänster för personer med funktionsnedsättning) Vaccineringen har börjat.
Övrig personal

Vaccineringen har börjat.

Vaccinering av befolkningen

Boende på vårdhem med dygnetruntomsorg för äldre Vaccineringen började vecka 2.
Personer som fyller 85 i år och äldre Vaccineringen började vecka 4. 
80–84-åringar Vaccineringen började vecka 6.
75–79-åringar Vaccineringen började vecka 9
70–74-åringar Vaccineringen började vecka 11. 
Personer under 70 år som har en underliggande sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom.
 • Vaccineringen och tidbokningen har påbörjats för 60-69-åringar vecka 7 och för 50-59-åringarna vecka 8.
 • Tidsbokning för hela riskgrupp började vecka 8
Personer under 70 år som har en underliggande sjukdom som ökar risken för svår coronavirussjukdom.
 • Vaccineringen för 50-69-åringar började vecka 11.
 • Tidsbokning för 18-49-åringar började vecka 12

Hemvårdens klienter

De hemvårdsklienter som i år fyller 70 år och som inte kan ta sig till en vaccinationsplats, samt de personer över 70 år som bor i samma hushåll med dem och närståendevårdare till personer som fyller 70 i år eller som är äldre än det, som har ett beslut om stöd för när-ståendevård. Vaccineringen började vecka 7.

Den övriga befolkningen (över 16 år)
 • Tidsbokning för 65-69-åringar började vecka 14
 • Tidsbokning för 60-64-åringar började vecka 15
 • Tidsbokning för 55-59 åringar började vecka 16
 • Tidsbokning för 50-54 åringar började 29.4, vecka 17.
 • personer som i år fyller 45–49 år (födda 1972–1976) – Tidsbokningen har öppnat 7.5 
 • personer som i år fyller 40–44 år (födda 1977–1981) – Tidsbokningen har öppnat 18.5 kl 16 
 • personer som i år fyller 35–39 år (födda 1982–1986) – Tidsbokningen har öppnat 1.6
 • personer som i år fyller 30–34 år (födda 1987–1991) – Tidsbokningen har öppnat 9.6
 • personer som i år fyller 25–29 år (födda 1992–1996) – Tidsbokningen har öppnat 15.6.
 • personer som i år fyller 20–24 år (födda 1997–2001) – Tidsbokningen har öppnat tis 22.6. 
 • 16 år fyllda och personer som i år fyller 17–19 år (födda 2002–2005) – Tidsbokningen har öppnat tis 29.6. OBS! Personen ska ha fyllt 16 år för att kunna få vaccinet.
 • 12-15 åringar i riskrupper  Tidsbokningen har öppnat mon 5.7.