I coronavaccinationstur står över 70 åriga, riskgrupp 1 och 50-69 åringar från riskgrupp 2

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
15-03-2021 kl. 13.51

I coronavaccinationstur står nu personer som i år fyller 70 år, det vill säga Esbobor födda 1951 eller tidigare, riskgrupp 1 (enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s definition) och 50-69 åringar från riskgrupp 2 (enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s definition).

I vaccineringstur personer över 70 år

Äldre personer kallas till vaccination stegvis. I turen står nu personer som i år fyller 70 år eller mera (de som är födda 1951 eller tidigare) samt deras närståendevårdare, som fått ett beslut om stöd för närståendevård. För var och en som ska vaccineras bokas en egen tid, men man kan få på varandra följande tider för personer från samma hushåll.

I vaccineringstur hela riskgrupp 1 (enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s definition)

Tid för vaccinering kan bokas av alla som är över 16 år, det vill säga personer födda 2003 eller tidigare med sjukdomar eller tillstånd som i mycket hög grad ökar risken för svår coronavirussjukdom. Till dessa sjukdomar hör:

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • cancer som behandlas aktivt
 • svår störning i immunförsvaret
 • svår kronisk njursjukdom
 • svår kronisk lungsjukdom
 • typ 2-diabetes som kräver läkemedelsbehandling
 • Downs syndrom (vuxna)

Sjukdomar som ökar risken för coronavirusjukdom (på finska).

50-69-åringar från riskgrupp 2 

50–69-åringar, det vill säga personer som är födda 1952–1971 som har en sjukdom som ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom  Sjukdomar som ökar risken för coronavirusjukdom (på finska).

Tidsbokningssystemet kontrollerar att du hör till den åldersklass och sjukdomsklassificering som står i tur. Din rätt till vaccination i detta skede kontrolleras på vaccinationsstället i Kanta-tjänsten eller i Esbo stads patientdatasystem. Om den som kommer för att vaccineras på grund av en sjukdom inte är klient hos Esbo stads social- och hälsovård eller om det saknas tillgång till uppgifterna i Kanta-tjänsten, ombeds den som ska vaccineras på grund av en sjukdom eller ett tillstånd som i mycket hög grad ökar risken för svår coronavirussjukdom om en annan verifikation, såsom en kopia av sjukjournalen.

För närvarande får Esbo två slags vaccin: Pfizer-BioNTech Comirnaty och AstraZeneca Covid-19. 16-17-åringar och personer över 70 år får vaccinet Pfizer-BioNTech Comirnaty. Vaccinet AstraZeneca Covid-19 ges till 18–69-åringar.

Boka tid till vaccinering mot coronaviruset på webben

Du får enklast en tid via tidsbokningstjänsten på webben på adressen coronavaccinbokning.fi.  Vi erbjuder tider allteftersom vi med säkerhet vet när vi får nya vaccinpartier. Om det inte finns lediga tider, pröva på nytt senare, till exempel efter ett par dagar.

Om du vill boka tid för vaccinering per telefon, ring vårt tidsbokningsnummer på tfn 09 8163 4800 mån–fre kl. 8–18, så ringer vi upp dig. Vi ringer tillbaka till dem som står i kö allteftersom det finns lediga vaccinationstider. Du kan bli tvungen att vänta på vår återuppringning till och med flera dagar eller en vecka, eftersom vi bara ringer när vi kan erbjuda en vaccinationstid.

Obs! Du kan tills vidare endast boka tid per telefon om du hör till någon av följande grupper: närståendevårdare.

Vaccinet ges i två doser, vid två olika tillfällen. Boka den andra vaccinationstiden samtidigt som du bokar den första. Det är möjligt i tidsbokningstjänsten på webben under de närmaste veckorna. Om du inte lyckas boka den andra tiden på webben, bokar vi den i samband med att du får den första vaccinationen. Du kan också boka den andra tiden senare per telefon, men vi rekommenderar bokning på webben eftersom vår telefontjänst eventuellt kan stocka sig. Boostervaccindosen ges efter ungefär 12 veckor.

Fyra vaccinationsplatser i Esbo

Esbo har fyra vaccinationsplatser. Du kan komma till en vaccinationsplats endast med tidsbokning.

Vaccinationsplatserna

 • Hagalunds hälsostation (Flitarvägen 2), endast äldre
 • köpcentret Iso Omena, 2 vån. (Finnviksvägen 1), äldre
 • Fågelberga (Grindbergsgatan 3), äldre och riskgrupper
 • Metroarenan (Idrottsparksvägen 3), endast riskgrupper

Aktuell information om coronavaccinering och hur vaccineringen framskrider i Esbo finns på webbsidan esbo.fi/coronavaccinering