Massvaccinationsplats öppnar på Metroarenan – möjlighet att diskutera med volontärer från Röda korset

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18-02-2021 kl. 15.36

Esbo stad öppnar en ny vaccinationsplats för vaccineringen av stora folkmassor på Metroarenan. Vaccineringsplatsen ska tas i bruk vecka 9. Till vaccinationsplatsen på Metroarenan kan man endast komma via tidsbokning, precis som till de övriga vaccinationsplatserna.

Möjlighet att diskutera med volontärer från Röda korset i samband med vaccineringen

I samband med att Esboborna blir vaccinerade har de möjlighet att lätta på hjärtat och diskutera med volontärer från Röda korset, om de vill det. ”Koronatiden har varit tung och stressande för många. Därför är vi här för att stöda och lyssna på dem som kommer för att bli vaccinerade”, säger Niina Hirvonen, som är koordinator för förstahjälpsverksamheten vid Helsingfors och Nylands distrikt inom Röda korset. 

Verksamheten på vaccinationsplatserna tar hänsyn till säkerhetsavstånd och besökarnas säkerhet

De som ska vaccineras ska gå in via Metroarenans huvudingång, varefter de får anmäla sig och sedan vänta på sin tur att bli vaccinerade. Efteråt ska de förflytta sig till entréhallen för observation i 15 minuter. De vaccinerade avlägsnar sig från Metroarenan direkt via entréhallens ytterdörrar. ”Vi har planerat systemet så att besökarna flödar genom lokalerna. Vi har minimerat risken för att besökarnas vägar ska korsas och för att de möter andra besökare”, säger Metroarenans verkställande direktör Katariina Järveläinen.

Även proffs från Esbo stads evenemangs- och kulturtjänster har aktivt deltagit i planeringen och genomförandet av stadens vaccinationsplatser.

För närvarande vaccineras Esbobor som är födda 1941 eller tidigare samt Esbobor som är födda 1956–1952 och som har en sjukdom som i mycket hög grad ökar risken för svår coronavirussjukdom. Hur vaccineringarna framskrider beror på hur mycket vaccin Finland och Esbo får. 

Aktuell information om coronavaccinering hittar du på esbo.fi/coronavaccinering.

Metroarenans vaccinationsplats:

Adress: Idrottsparksvägen 3. Ingång via Metroarenans huvudingång.

Om du kommer med metro: Den närmaste metrostationen är IDROTTSPARKENS STATION, som ligger omkring 500 meter från Metroarenan. Observera att du ska ta en metro som kör till MATTBY.

Om du kommer med buss: Du hittar lättast lämpliga busslinjer med hjälp av Reseplaneraren. De interna Esbolinjerna som kör förbi Metroarenan är: 114 Hagalund (M)–Alberga, 115 Hagalund (M)–Mankans, 119 Hagalund–Ängskulla. Också en del andra busslinjer kör på ett kort avstånd från Metroarenan, längs med Havsvindsvägen.

Om du kommer med bil: Parkeringsplatserna ligger i omedelbar närhet av Metroarenan. Med personbil kommer du till Metroarenan från Västerleden via Hagalund, längs med Havsvindsvägen, varifrån du vänder till Björkmankansvägen eller via Gäddvikens ramp till Havsvindsvägen och därifrån till Björkmankansvägen. Om du kommer från Ring I, vänd vid Hagalunds korsning till Kalevalavägen och kör längs med Björkmankansvägen. Från Ring II finns också en fungerande skyltning till Metroarenan.