Vaccineringen med Astra Zenecas vaccin har stoppats tillfälligt – Esbo stads lägesrapport måndag 22.3

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
23-03-2021 kl. 14.01

Vaccineringen med Astra Zenecas vaccin mot coronaviruset har stoppats tillfälligt. Detta meddelade Institutet för hälsa och välfärd fredag 19.3. Stoppet trädde i kraft omedelbart. Esbo stad avbokar de tider för vaccinering med Astra Zenecas vaccin som bokats mellan måndag 22.3 och fredag 26.3, cirka 1 000 st.

  1. Alla tider som bokats på Metroarenan den här veckan avbokas. Du ska själv boka en ny tid

Staden avbokar alla tider för vaccination med Astra Zenecas vaccin denna vecka 22–26.3. Om du hade haft en tid på Metroarenan den här veckan, har den tyvärr avbokats. Vi skickar ett sms om avbokningen till det nummer du har angett vid bokningen.  När det åter finns tider att boka ska du själv boka en ny tid.  Vaccineringen fortsätter enligt vaccinationsordningen. När bokningen av tider för vaccination med Astra Zenecas vaccin kommer igång igen, kan alla 18–69-åringar som hör till riskgrupperna 1 och 2 som definierats av Institutet för hälsa och välfärd börja boka tider.

  1. De oanvända doserna håller till de följande veckorna

De oanvända vaccindoserna kan användas under de följande veckorna, så avbrottet orsakar inga förluster av vaccin. För alla vars tid har avbokats, fanns det och finns fortfarande vaccin.

  1. Boostervaccination med Astra Zenecas vaccin börjar planenligt vecka 18

Boostervaccinationen i Esbo med Astra Zenecas vaccin börjar vecka 18, det vill säga 3.5. För närvarande litar vi på att boostervaccinationen kan genomföras planenligt med Astra Zenecas vaccin. Vi informerar om situationen förändras.

  1. Vaccinationen av personer över 70 år och av 16–17-åringar som hör till riskgrupp 1 fortsätter normalt även denna vecka

Vaccineringen av personer som i år fyller 70 år eller mer (som är födda 1951 eller tidigare) och av 16–17-åringar som hör till riskgrupp 1, som definierats av Institutet för hälsa och välfärd, fortsätter normalt med vaccinet Pfizer-Biontech Comirnaty.

  1. Om du har vaccinerats med Astra Zenecas vaccin uppmanar vi dig att observera om du får exceptionellt kraftiga symtom. Dessa kan börja först efter mer än tre dygn.

Du ska uppsöka vård omedelbart om du har kraftig huvudvärk som tydligt förvärras hela tiden, eller en mycket kraftig ökning av blåmärken på hud eller slemhinnor. Om du har något av dessa symtom, ring hälsostationernas nummer för tidsbokning och rådgivning tfn 09 816 345 00 mån–fre kl. 7–18. Under andra tider, ring Jourhjälpen tfn 116 117.

Vi informerar om fortsättningen genast när vi får ny information av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera