Vaccineringen med Astra Zenecas vaccin mot coronaviruset stoppas tillfälligt – vi avbokar tiderna i Esbo veckan 12

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
22-03-2021 kl. 10.44

Institutet för hälsa och välfärd meddelade fredag 19.3 att vaccinering med Astra Zenecas vaccin mot coronaviruset avbryts tillfälligt med omedelbar verkan. Esbo stad avbokar de tider för vaccinering med Astra Zenecas vaccin som bokats mellan måndag 22.3 och fredag 26.3 (vecka 12). I Esbo vaccineras personer i riskgrupperna 1 och 2 som definierats av Institutet för hälsa och välfärd med Astra Zenecas vaccin. 

Du får ett textmeddelande om att din vaccinationstid har avbokats. Du behöver inte själv kontakta Esbo stads hälsovård eller tidsboknings- och rådgivningsnumret för coronavaccinering. Vi meddelar om fortsättningen på vaccinering med Astra Zenecas vaccin i Esbo när vi får ny information om detta. 

Tider som bokats för vaccinering med Astra Zenecas vaccin kan inte bytas ut mot vaccinering med Pfizer Biontechs vaccin, eftersom detta vaccin inte för närvarande räcker till för andra än de vaccinationer det redan reserverats för.

Institutet för hälsa och välfärd THL kommer att bedöma situationen för vaccinering med Astra Zenecas vaccin under vecka 12. Vaccination med Astra Zenecas vaccin återupptas tidigast måndag 29.3. THL meddelar om resultatet av utredningen genast när det finns ny information. 

Vaccineringen av seniorer och 16–17-åringar i riskgrupp 1 fortsätter

Vaccinationen med andra vaccin fortsätter normalt. I Esbo vaccineras personer som i år fyller 70 år eller mer (som är födda 1951 eller tidigare) med Pfizer-Biontechs vaccin. Vaccinationen av seniorer fortsätter därför enligt planerna. De 16–17-åringar som hör till riskgrupp 1 får också Pfizer-Biontechs vaccin och vaccinationen av denna grupp fortsätter därför också som planerat. 

Anvisningar till personer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin 

Om du har vaccinerats med Astra Zenecas vaccin uppmanar vi dig att observera om du får exceptionellt kraftiga symtom. Dessa kan börja först efter mer än tre dygn. Du ska uppsöka vård omedelbart om du har kraftig huvudvärk som tydligt förvärras hela tiden, eller en mycket kraftig ökning av blåmärken på hud eller slemhinnor. 

Om du har något av dessa symtom, ring hälsostationernas nummer för tidsbokning och rådgivning tfn 09 816 345 00 mån–fre kl. 7–18. Under andra tider, ring Jourhjälpen tfn 116 117.

THL:s pressmeddelande 19.3.2021: Institutet för hälsa och välfärd har beslutit att tillfälligt avbryta användningen av AstraZenecas coronavirusvaccin

Esbo stad informerar om vaccinering mot coronaviruset: esbo.fi/coronavaccinering.