Vaccineringen mot coronaviruset i Esbo omfattar från onsdag 24.3 också hela riskgrupp 2 som definierats av Institutet för hälsa och välfärd

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
19-03-2021 kl. 16.54

Obs! Bokningen av vaccinering med Astra Zenecas vaccin har tills vidare avbrutits, efter att Institutet för hälsa och välfärd beslutat att tillfälligt stoppa vaccinationen med detta vaccin vecka 12 (22.3–26.3). Vaccinationen med Pfizer-Biontechs vaccin fortsätter som planerat. Vi meddelar om fortsättningen på vaccinering med Astra Zenecas vaccin när vi får ny information om detta.

I tur att vaccineras mot coronaviruset i Esbo står för närvarande alla personer som fyller 70 år eller mer i år (de som är födda 1951 och tidigare), hela riskgrupp 1 och 50–69-åringar som hör till riskgrupp 2. Riskgrupperna har definierats av Institutet för hälsa och välfärd. Bokningen av tider för vaccinering av 18–49-åringar i riskgrupp 2 skulle inledas på onsdag 24.3, men denna bokning är tills vidare stängd. Vaccineringen av personer i riskgrupperna 1 och 2 har tillfälligt stoppats för vecka 12, eftersom avsikten är att vaccinera dem med Astra Zenecas vaccin. Vaccineringen av seniorer och 16–17-åringar i riskgrupp 1 med Pfizer-Biontechs vaccin fortsätter som planerat.

Tidsbokningssystemet kontrollerar att du hör till den åldersklass och sjukdomsklassificering som står i tur. Din rätt till vaccination i detta skede kontrolleras på vaccinationsstället i tjänsten kanta.fi eller i Esbo stads patientdatasystem. Om du kommer för att vaccineras på grund av en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 1 eller 2), men inte är klient hos Esbo stads social- och hälsovård, eller om det saknas åtkomst till uppgifterna i kanta.fi, ska du visa upp en annan verifikation, såsom en kopia av sjukjournalen.

Läs mer på THL:s webbplats: Personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom.

I tur att vaccineras mot coronaviruset i Esbo står från onsdag 24.3 alla personer över 70 år samt riskgrupperna 1 och 2

I tur står personer som i år fyller 70 år eller mera (de som är födda 1951 eller tidigare) samt deras närståendevårdare som får stöd för närståendevård. För var och en som ska vaccineras bokas en egen tid, men man kan få på varandra följande tider för personer från samma hushåll. Esbobor som i år fyller 70 år eller mera har fått information om att de kan boka vaccination per post under början av året.

Alla personer som hör till riskgrupp 1 som definierats av Institutet för hälsa och välfärd, det vill säga personer som har fyllt 16 år och som har en sjukdom som i mycket hög grad ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom, har kunnat boka tid för vaccination mot coronaviruset från 26.2.

När tidsbokningen öppnar för 18–49-åringar som hör till riskgrupp 2, det vill säga de har en sjukdom som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom. Vi meddelar när bokningen för de andra grupperna öppnar när vi får ny information om fortsättningen för Astra Zenecas vaccin.

Följande i tur att vaccineras är social- och hälsovårdspersonal

Efter att vaccineringen öppnats för seniorer och riskgrupper börjar man vaccinera personal inom social- och hälsovården enligt den vaccinationsordning som Institutet för hälsa och välfärd definierat. Enligt nuvarande bedömning kan vaccinationen av den övriga befolkningen inledas i maj. Mer information om detta ges när tidtabellen och vaccinationsordningen har säkerställts.

Boka tid för vaccination mot coronaviruset på webben

Du får enklast en tid via tidsbokningstjänsten på webben på adressen coronavaccinbokning.fi.  Vi erbjuder tider allteftersom vi med säkerhet vet när vi får nya vaccinpartier. Om det inte finns lediga tider, pröva på nytt senare, till exempel efter ett par dagar.

Om du vill boka tid för vaccinering per telefon, ring vårt tidsbokningsnummer på tfn 09 8163 4800 mån–fre kl. 8–18, så ringer vi upp dig. Vi ringer tillbaka till dem som står i kö allteftersom det finns lediga vaccinationstider. Du kan få vänta på vår återuppringning till och med flera dagar eller en vecka, eftersom vi bara ringer när vi kan erbjuda en vaccinationstid. Obs! Närståendevårdare kan tills vidare boka tid endast per telefon.

Vaccinet ges i två doser, vid två olika tillfällen. Om du inte lyckas boka båda tiderna för vaccination på webben, bokar vi den andra tiden vid din första vaccination. Boostervaccindosen ges efter ungefär 12 veckor.

För närvarande kommer det två vaccin till Esbo: Pfizer-Biontech Comirnaty och Astrazeneca Covid-19. Personer födda 1951 eller tidigare, det vill säga personer över 70 år i år, samt personer som hör till riskgrupp 1 i åldern 16–17 år, får vaccinet Pfizer-Biontech Comirnaty. Astrazeneca Covid-19 ges till 18–69-åringar. 

Aktuell information om coronavaccineringen och hur den framskrider samt om vaccinationsplatserna i Esbo finns på webbsidan esbo.fi/coronavaccinering .