Esbo i sociala medier

Esbo stad är aktiv bl.a. på Facebook, Twitter och Instagram.

Spelregler för diskussion i sociala medier

Vi vill att man i våra kanaler i sociala medier kan diskutera öppet, men med respekt för god sed, lagstiftning och var och ens privatliv. 

Administratörerna för stadens konton följer diskussionen och kommentarerna vardagar kl. 8–16.  Administratörerna kan påtala osakligt uppförande eller radera meddelanden som bryter mot dessa spelregler. Om en användare upprepade gånger bryter mot våra spelregler, kan hen nekas tillträde till kontot i fråga.

Inläggen får inte bryta mot offentlighetslagstiftningen eller stadens anvisningar om datasäkerhet. Skriv inte till exempel personuppgifter eller andra privata angelägenheter i meddelandena. Esbo stad är skyldig att skydda sina klienters integritet och säkerhet, och därför raderar vi kommentarer där en klient uppger sina privata uppgifter. Vi kan inte svara på till exempel förfrågningar om den personliga hälsan i sociala medier. 

Vi tillåter varken reklam, ideologiska kampanjer eller politiska kampanjer. Det är förbjudet att svartmåla personer, skälla ut andra debattörer, använda svordomar, uttrycka rasistiska åsikter och uppvigla till brott.  

Välkommen att delta i diskussionen!

Tillgänglighet på konton på stadsnivå i sociala medier

På ovannämnda konton på stadsnivå i sociala medier beaktas tillgängligheten inom ramen för de möjligheter som kanalerna erbjuder. I praktiken innebär detta till exempel att vi lägger till alternativa texter på bilder, gör undertexter till videor och skriver hashtaggar i tillgängligt format.

Videorna som publiceras på konton på stadsnivå i sociala medier saknar syntolkning. På kontona finns bilder och videor som har publicerats före 23.9.2020 och de är inte tillgängliga.

Ge respons på stadens tjänster, verksamhet och beslut på vår responstjänst.

Utöver kontona på stadsnivå har olika enheter och sektorer egna konton i sociala medier. Se också Esbo stads publikationer, bloggar och podcasts.

Regler för våra tävlingar på Facebook och Instagram (pdf, 71 Kt)