Esbo stad belönades som årets upphandlingsorganisation

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
06-02-2020 kl. 17.26

Esbo stad har valts till årets upphandlingsorganisation 2020. Priset tilldelades av Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf. Pristagaren valdes bland både offentliga och privata organisationer. LOGY rf anser att Esbo är en föregångare när det gäller att utveckla upphandlingen.

LOGY rf konstaterar i sin prismotivering att Esbo stad har utfört ett betydande arbete för att utveckla upphandlingen både i Finland och i internationell skala. I Esbo stads utvecklingsprogram har man bland annat satsat på att utveckla verksamhetsmodeller och processer samt upphandlingsverktyg och upphandlingsmetoder. Personal- och kompetensutvecklingen har haft en central roll.

 ”Utvecklingsarbetet inom Esbos upphandlingsverksamhet är ett utmärkt exempel på hur upphandlingens genomslag kan främjas både inom och utanför organisationen. Vi önskar att Esbos exempel inspirerar också andra städer och kommuner att utveckla upphandlingen och identifiera den som en strategisk funktion och ett strategiskt verktyg i utvecklingen av staden”, säger ordföranden för LOGY rf:s prisutskott Anna Aminoff.

Den strategiska funktionen utvecklas över förvaltningsgränserna

Upphandlingen är hela Esbo stads strategiska funktion och en viktig del av ordnandet av stadens tjänster.

”Vi har systematiskt och målmedvetet utvecklat den strategiska ledningen av upphandlingar, processerna och informationsledningen i samarbete mellan upphandlingscentralen och sektorerna. Vår personal är kompetent och motiverad och vi utvecklar vår kompetens kontinuerligt. Vårt mål är att genomföra upphandlingarna på ett totalekonomiskt, förmånligt och hållbart sätt. Vi uppskattar den erkänsla vi fått och den motiverar oss att utveckla Esbos upphandling även i fortsättningen”, säger Esbo stads upphandlingsdirektör Ari Erkinharju.

Priset som Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf beviljade delades ut torsdag 6.2.2020 vid det årliga evenemanget inom logistik- och upphandlingsbranschen LOGY Conference i Finlandiahuset. Erkänslan togs emot av Esbo stads upphandlingsdirektör Ari Erkinharju och utvecklingschef Veera Lavikkala.

Syftet med priset för årets upphandlings-/logistikföretag eller upphandlings-/logistikprojekt är att främja utvecklingen av anskaffning, logistik och logistiknät som stöder Finlands konkurrenskraft genom att belöna experter inom branschen. Priset, som instiftades 1994, tilldelas för en högklassig och långsiktig utveckling av anskaffning eller logistik eller för ett utvecklingsprojekt och/eller en undersökning inom anskaffning och logistik som är konkret och nyskapande samt ger funktionell och ekonomisk nytta.

Läs om de tidigare pristagarna (på finska).

Mer information

  • Ari Erkinharju, Esbo stads upphandlingsdirektör, tfn 040 759 8743, ari.erkinharju@esbo.fi
  • Markku Henttinen, verkställande direktör för Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf, tfn 0400 730 073, markku.henttinen@logy.fi