Hoppa till innehåll

Det självständiga Finland fyller 100 år 2017. Det är Finlands stora år som vi ska bygga tillsammans. Jubileumsåret frambringar insatser, upplevelser och program. Det lever i hela Finland, under hela 2017. Genom insatserna granskar vi det självständiga Finlands första sekel, nutid och framtid.

Jubileumsåret förbereds på nationellt och lokalt plan

100-årsjubileet för Finlands självständighet 2017 byggs upp som ett samarbete mellan medborgare och organisationer. Statsrådets kansli har tillsatt projektet Finland 100 år för att koordinera förberedningen. Projektets sekretariat delar ut information, aktiverar aktörer och sammankopplar partner för att ta fram jubileumsårets program. Sekretariatets arbete leds av en styrelse som sammanträder regelbundet. De allmänna riktlinjerna för jubileumsåret godkänns av en delegation som leds av statsministern och består av en bred representation av olika instanser i samhället. 

Regionnätverket Finland 100 år som består av landskapsförbunden och de sex största städerna förmedlar budskapet om jubileumsåret över hela Finland, ministeriernas kommunikationsavdelningar till statsförvaltningen och de finländska beskickningarna till andra länder.

Alla programprojekt engagerar sina egna intressegrupper och den stora allmänheten att i praktiken delta i jubileumsåret.

Du kan bekanta dig med förberedelserna för det nationella jubileumsåret på jubileumsårets webbplats suomifinland100.fi

Du kan bekanta dig med planeringsarbetet för landskapet som koordinerats av Nylands förbund på Nylands förbunds webbplats

Finland firar hundra år av självständighet år 2017.  Det är ett stort år för Finland och vi skapar jubileumsåret tillsammans.

Hoppa över Facebook-innehåll